Pokrenut projekat „Collab 4 HySust CCI“

Evropski kulturni i kreativni sektori udružuju snage u kreiranju inovacija za održivi rast

Novi projekat pod nazivom Collab 4 HySust CCI pokrenulo je pet kulturnih evropskih organizacija.

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora za inovacije i generisanje održivog, inkluzivnog rasta.

Projekat će olakšati transfer znanja među različitim evropskim regionima i organizacijama, sa ciljem transformacije organizacija iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija i uticaja na zajednice koje služe.

Partneri na projektu su Materahub iz Italije, Intercultura Consult iz Bugarske, Syn+ Ergasia iz Grčke, The Flying Theatre iz Danske i Nova Iskra Creative Hub iz Srbije. Projekat je sufinansiran kroz Program kreativna Evropa (CREA).

Kulturne i kreativne industrije igraju ključnu ulogu u primeni inovacija za održive promene, što se posebno iskazalo u svetlu COVID-19 pandemije. Pandemija je primorala evropske kulturne organizacije da se prilagode i ojačaju svoje veze sa publikom, posebno kroz onlajn deo. Međutim, mnogi projekti koji imaju za cilj podršku kulturnim i kreativnim industrijama suočavaju se sa izazovima održivosti zbog nedostatka internih kapaciteta ili mentorske podrške posebno u zemljama gde su kulturni inkubatori retki.

Collab 4 HySust CCI  projekat će uključiti 15 kulturnih i umetničkih inicijativa iz različitih evropskih zemalja, fokusirajući se na dva područja potreba: pitanja publike i hibridnog pristupa, i pitanja drživost u procesima saradnje.

Izabrane iinicijative će dobiti vođstvo, stručnu podršku i mikrodotaciju kako bi sprovele izradu protpotipa održivosti. 

Collab 4 HySust ima za cilj da doprinese Evropskom zelenom sporazumu tako što će podsticati kulturne operatere da usvoje ekološki prihvatljive prakse i sarađuju sa svojom publikom u razvoju otpornih zajednica. Inicijativa ima za cilj da osvetli različite međusobno povezane društvene i ekološke promene koje podstiču i omogućavaju modalitete aktivnog angažmana u sektorima kulture i kreativnosti.

Sledeći korak projekta je sprovođenje istraživanja i mapiranja radi identifikacije izazova s kojima se suočavaju kulturne i kreativne industrije širom Evrope nakon pandemije. Ova aktivnost će biti praćena uspostavljanjem platforme za deljenje znanja putem organizacije hibridnih sesija posvećenih operaterima u kulturnim i kreativnim industrijama i njihovim zajednicama.

Više na sajtu Nove Iskre. 

Izvor: Nova Iskra

Related posts