Poezija: Ljudi

Zarađuju za ć/živote,
Ustaju rano i tihim se koracima
Spuštaju u ok(n)a,
Jednako se plaše dana i tame,
Žuljeva se svojih srame,
Ljudi
Zarađuju za (p)ok(r)ove.

Ljudi
Rastežu svoje t/penzije,
Rano si rake kopaju
Da potraže (u)mir,
Jednako su živi i mrtvi,
Počast budali, počast žrtvi
Ljudi
Ćute jer t/krpe.

Ljudi
Ne znaju da li su d/pošli,
Rado podmeću kičmu i
Malo bubrega i v/pluća,
Hladna su ovdje ljeta,
Dobitna uvijek je šteta,
Ljudi
Ne znaju za v/bolje.

Autorka: Aleksandra Lekić Vujisić

Foto: Pinterest

Related posts