Poezija: Vitamini

Crv je halapljivo ždrao list.Pojeo ga je do pola.List je pukao i pao na zemlju.I crv je pao na zemlju.Posledice:Unutrašnje krvarenje,naprsla rebra,polomljena noga,iscurelo oko. Kokoška je videla bespomoćnog jednookog crva.Tupo ga je pogledala i smazala u trenu.Dok se oblizivala,kokošku je pojela mačka.Iz njenih usta je virilo krvavo perje.Koka se još nije ni slegla u mačijem stomaku, a pas ju je pojurio.Mačka se popela na drvo.Pas je skočio na granu na kojoj je stajala mačkai sam u čudu što je skočio toliko visoko.Kao nikada u životu.Grana je pukla.Sada je mačka u…