Dom kulture „Studentski grad“ raspisao konkurs za izradu murala

Dom kulture „Studentski grad“ raspisuje konkurs za oslikavanje zidačitaonice Biblioteke DKSG, koja će biti namenjena za grupno učenje ireferensni rad. Čitaonica će biti opremljena mobilijarom za ležernijiboravak (lejzibegovi, stolovi i fotelje). Na konkurs se mogu prijaviti svi zainteresovani studenti umetničkihškola i akademija koji bi želeli da svojim vizuelnim rešenjem murala injegovom realizacijom oplemene ovaj novi prostor Biblioteke Doma kulture„Studentski grad“. Na konkurs se mogu prijaviti pojedinici ili grupestudenata. Produkcija, koja podrazumeva pokrivanje troškova materijala iopreme za realizaciju murala, biće obezbeđena od strane Doma kulture„Studentski grad“. Predloge na konkurs možete poslati…

Konkurs za mural na temu „Lik i delo Dragoslava Mihailovića“

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime Ustanove kulture „Ćuprija“ obavestimo da je u toku konkurs za izradu murala na temu ,, Lik i delo Dragoslava Mihailovića,,, književnika, akademika i našeg dragog Ćupričanina. Poziv je otvoren za sve umetnike i umetničke kolektive i važi do 1. septembra, a pobednik će biti nagrađen sa 250 hiljada dinara. Sve informacije o uslovima konkursa i potrebne formulare objavljene su na zvaničnom veb-sajtu Ustanove kulture – Ćuprija: www.uk.cuprija.rs Izvor: Ustanova kulture „Ćuprija“