Poezija: Zašto

Zašto čovjek zbog ljubavi zna da ozdravi, ali i danima da boluje
Zašto otrov u malim dozama bude lijek, a u većim smrtno otruje
Zašto uvjek nužda zakon mjenja
Zašto kad se zaljubiš tad pameti nema
Zašto se protiv zatrovanja daje tetanus
Zašto se privlače plus i minus
Zašto ne može jing bez janga
Zašto i kada sam sita tebe sam uvijek gladna
Zašto u svemu postoji izuzetak
Zašto sve ima kraj i početak
Zašto su uvjek privlačne lica smijaliće
Zašto muškarac nije rođen bez adamove jabučice
Zašto postoji samo 7 svjetskih čuda
Zašto kažu da uvjek od lude postoji veća luda
Zašto sila masi daje ubrzanje
Zašto je najvrednije imati znanje
Zašto kažu da se uvjek vruće gvožđe kuje
Zašto ptice cvrkuću, a pčele zuje
Zašto je tužno lice kad zasjaji suza ispod trepavice
Zašto sve pada zbog sile zemljine teže
Zašto je u ljudskoj prirodi da se čovjek za ženu i žena za čovjeka veže
Zašto je stvorena Ahilova peta
Zašto postoje baš 4 strane svjeta
Zašto strah drži hrabrost
Zašto su neki ljudi dobri, a neki odaju pakost
Zašto je čovjek od duše, duha i tjela
Zašto je lava užarena i vrela
Zašto kažu da je ćutanje zlato
Zašto sve ima svoje zato
Zašto 6 dan u sedmici nije šeštak, već subota
Zašto su pištolj još nazvali i utoka
Zašto su nestala dva grada Sodoma i Gomora
Zašto čovjek nije raspoložen kad nema dovoljno sna i odmora
Zašto se nešto kad odričeš zove negacija
Zašto postoji više vjera i mnogo nacija
Zašto niko ne zna šta je starije kokoš ili jaje
Zašto sve što je lijepo kratko traje
Zašto kažu sjelo ruglo pa se ruga, a njemu se cjeli svijet ruga
Zašto plačemo kada nas uhvati tuga
Zašto je najveći Atlantski ili Tihi okean
Zašto ljudi ne mogu da shvate da su svi grešni, a da je Bog samo jedan

Autorka: Vedrana Kalajdžić

Foto: Pinterest

Related posts