Poezija: Papuče za kraj sveta; Ima li tome kraja; Do kraja sveta

PAPUČE ZA KRAJ SVETA
Jovici Aćinu

trebao bih kupiti nove papuče
za kraj Sveta
koji sam krenuo
u snu da popisujem
on se nalazi tu tri bloka dalje
negde na kraju ulice
Dragoljuba Milinčića
ili Borivoja Milića
nisam baš siguran
ali znam da se upravo tu
iza tih sasvim običnih imena
krije kraj sveta
u koji sam zalutao

IMA LI TOME KRAJA

Neka Sunce priđe bliže.
Neka i sam taj čovek priđe bliže.
Šta bi, dođavola, mogao da čita taj čovek?
Rejmond Karver

uvek ili gotovo
uvek
kada mi je bilo teško
u životu ili snu
krenuo bih pisati
ili beskonačno osluškivati
muziku u sebi
što je bilo takođe
jedan vid pisanja
samo ne na papiru
tastaturi ili vazduhu
to je bilo moje
umiranje
ili rađanje
što je uvek isto
kada ste načisto sa sobom

jutra su laka
podne nepodnošljivo
da znam
nema kraja

DO KRAJA SVETA

još malo o kraju Sveta
kraju svega
što nas ovako
ili onako
već čeka

zborimo danas
kao da već kroz
razne jauke nije već
sve rečeno

osobeni pečat
jedinstveni ton
i aromu apokalipsi
daju upravo znakovi
koji usput mame prolaznike
srećemo ih kako se potucaju
od jedne do druge ekstaze
skliznuli sa kalendara
Inka i Maja

ohrabreni izlaze
iz sokaka
koji uvek puca
pravo na groblje

 

 

Autor: Saša Skalušević Skala

Foto-izvor: Leonid Šejka „Odaja Omega“ (detalj,1967.)

Related posts