Poezija: Umjesto razglednice

Čuli smo se jutros. Mlađeg je upisao na rukomettamo je to nacionalni sportplav je pa se odlično uklopio…i priča, znaš djecu upijaju sve…sad oboje rade, pa je lakšekaže može se, kaže uštedi se…sve je pokriveno sistemskiimaš prava i benefite, sve priznajuosjećaš se kao čovjek… Uskoro će početi u strucimisli da će biti posla,Danci pucaju kao i mi…možda još lakše, ne zna…hladni su zbog vremenaili je vrijeme takvo zbog njihnije još utvrdio…mladi povraćaju po metroustariji kukaju na migrante…sa našima se kaže ne miješa… ima rasizma, šovinizma…i svakog drugog izmaali o tome…