Poezija: Šta sam sinoć video; Trojan; Zemljoradnička himna

ŠTA SAM SINOĆ VIDEO Kad klizaš niz ulicu Maršala Birjuzova pogledaj treću zgradu s desne strane i jedan prozor gde sija svetlo i obris k’o ptica sa grane – moje rame. I gledaj kako se njiše, na staklu prozirna senka i kako se klati na vetru i miriše i pomisli – koliko si puta gledao nekog tako, dok onaniše. Ciklus: „gnuSOBE“ TROJAN Pada na nas mreža prethodne noći. Tvoje telo umočeno u belinu ovog sanduka udiše izmoreno vazduh u tragu. Neko nas gleda sa leve strane. Stvari se jedva pomeraju.…