Samosvest

Srpski nacionalisti sedamdeset godina vide komunizam kao glavni razlog narodnog posrtanja od ideologije do kulture, od religije do ekonomije, od etnogeneze do nasilne promene etničkog bića. Naravno, smeta im Jugoslavija koju je napravio srpski kralj, smeta im internacionalizam u Srba koji nema korene u narodnom predanju, smeta im sve što nije ono kako oni vide oktroisani pojmovnik.   Ako su Srbi onakvi kakvim ih oni reklamiraju izgleda da prosečni srpski nacionalista od prosjaka do akademika ima izvesne probleme sa mišljenjem i zaključivanjem. Cvijić, Nušić i Rajs, izneli su tvrdnje o pretežnim…