Prva srpska romansijerka Draga Gavrilović: Umri, al’ ne daj poljupca bez ljubavi

Kako je  „došla“ Draga? Zaborav sa rukopisa prve žene srpskog romansijera  Drage Gavrilović skinut je 1985.godine kada je izasao prvi nastavak feljtona o njenom književnom radu ,a 23 godine kasnije i njena „Izabrana proza “kada je urađena i valorizacija razlika njenog stvaralaštva.    Brojala se 1984. godina kada sam, kao novinar pripravnik, pronasao rukopis Drage Gavrilović . Bile su to godine kada  sam bio zadojen idejom da ništo nije vredno, da se nije čak ni desilo, ako novine nisu o tome pisale. To je za mene značilo da novinar mora…