Priprema imerzivne predstave „Kretanje“ u Bitef teatru

U Bitef teatru su u toku probe za imerzivnu predstavu KRETANJE, u režiji Jovane Tomić, a po tekstu Dimitrija Kokanova. Krećući se kroz različite prostore Bitef teatra , ova imerzivna predstava omogućava publici da uroni u šest različitih svetova, gde ljudi i prostori – kao što su na primer fabrika i bašta – pričaju intimne monologe o usamljenosti. Upotrebom govora ali i savremenog plesa, šest različitih priča u šest različitih, intimnih prostora, pruža doživljaj ekskluzivnosti i uzbudljive taktilnosti za publiku, zahvaljujući blizini izvođača, plesača i glumaca, interaktivnosti, malom broju publike (sedam u…