Poezija: Pitanje; Tintinnabulum, Karike

PITANjE jesam li alkoholičar to sam nikad nisam zaključio mada su mi mnogi najčešće u besu rekli da jesam cirkao sam dosta odnosno uvek kad sam mogao poslednjih godina najčešće sam i najčešće ujutru voleo sam da mi dan tako nekako krene niko mi nije bio potreban nikakvo društvo za priču slušanje još manje samo malo tekućine idelana doza je bila od 02,5 do 0,5l malo muzike soba prozor i koja knjiga svet je napolju užurbano krkljao u svom loncu šarenih splačina radnici gubili svoje duše u žaru i pepelu…