Poezija: Poetika ruševina; Snoliko stanje; Hipnoza čula; Konopac u boji mamine haljine

POETIKA RUŠEVINA Otkrivam ruševine kao tekst. Dišu. Pamte. Struktura kao niz materijalnih elemenata Naslućujem odsutnu stvarnost. SNOLIKO STANJE Idealizirana sam tvojim očima Vučija šapa oslikana na mom tijelu Bez želje za traganjem pristajem biti Dijete izgubljeno u tvom vremenu. HIPNOZA ČULA Hipnotičnim  nadrealističkim snimkama Pričinjavaš  rasplinuće svakog straha Daješ mi razloge za bezuvjetno prihvatanje Svijeta u malom, tebe u svijetu. KONOPAC U BOJI MAMINE HALJINE (Erlend Lu) Kupila je zeleni konopac Solidan, čak elegantan Baš zeleni, zbog mamine haljine One koju je stalno nosila Tad je nekako najviše bila Mama…