Poezija: Boje ljubavi

Ne znam
I ne želim da znam
Kojom bojom ljubavi si obojen
Koju liniju najlepše povlačiš
Da li je senka kao utvara ili varka

Ne želim da budem
Trenutak
Niti ispod plašta
Dobra vila

Ne, ne želim biti
Mastilo za tvoje pero
Ni adresa tvoga pisma

Kažem NE
Ako treba glasnije ili tiše
Odjezdi, idi
Samo DA neka se ne desi

Foto: Pinterest

Autorka: Božica Vezmar

Related posts