Poezija: Pozorište

Krečnjački invalidi prigovaraju sa njenim inspiracijama,
koje su razonoda na jugoslovenskim, srpskim uvojcima.
Vama se okrenu savremene kazaljke.
Na njoj prelome se idealne od žada maske.
Uočavate mlaz Dravić Milene, prosvećene literature.
Po samim koricama njene, lične su konture.

Opširno, književno dohvata uvažena šminka,
ciklon povodljiv i bezimen kao publika.
Na decenije već nailazi odabrano umeće.
Tu mimiku komičnu vama prepustiće.

Ma sve, ma sve oduzima prožeta drama.
Presvisla je u njoj dama.
Za komadom odsečnim,
pobegla je delom svojim.

Istkane izražajnim, poetičnim vrpcama čigre,
sežu do vaših ušiju sluh opere.
Dijalogom se sukobe, monologom šikljaju gromade,
svog doba neprevaziđene legende.

Neizvesno će još da nastupa jabučica.
Sa njom i vi. Do starca, do delije ima prečica.
Na kriškama kao dragulji učešće njegovih uloga,

vaš ljubitelj Dragoslav Nikolić Gaga.

Epohe načete rečnikom, tvorcima, autorima i pobednicima se događaju.
Iste one ih njihovim sledbenicima nagrađuju.

Autor murala: Deni Božić

Autorka: Sofija Shalabieh

Related posts