Počele prijave za projekat Collab 4 HY Sustain CCI

Prijavite svoj projekat: postanite deo kulturnog inovacionog inkubatora projekta Collab 4 HY Sustain CCI

Collab 4 HY Sustain CCI, projekat podržan od strane Evropske unije, poziva kulturne i kreativne organizacije da se pridruže. Ovaj projekat ima za cilj podršku održivom razvoju kulturnih i kreativnih sektora Evrope, putem osnaživanja lokalnih zajednica i stvaranja promena u ovim sektorima.

Projekat će omogućiti mentorsku podršku i grantove za inovativne ideje izabranih kulturnih i kreativnih organizacija (ukupno 15 na evropskom nivou).

 Fokus je na idejama koje promovišu kulturnu vidljivost za sve i podstiču stvaranje novih pristupa publici. Projekat takođe podržava inicijative koje pomažu kulturnim i kreativnim sektorima da postanu održivi kroz upotrebu tehnologije i digitalnih dostignuća, kao i one koje donose pozitivne društvene promene.

Mogu se prijaviti kulturne institucije, neprofitne organizacije, startapi, društveni preduzetnici, akademske institucije, udruženja i drugi entiteti koji se bave spojem kulture, nauke i tehnologije. 

Prijava se vrši na jednu od dve teme:

Tema 1: Publika i hibridni pristupi – inicijative koje angažuju publiku kroz hibridne pristupe u oblasti savremene umetnosti, performansa, kulturnog nasleđa ili drugim oblastima koji pripadaju kreativnim sektorima, promovišu učešće publike, unapređuju monitoring publike, podržavaju inkluzivnost i međusektorsku saradnju.

Tema 2: Održivost u procesima saradnje – inicijative koje promovišu održivu saradnju između kulture i drugih industrija, istražuju ekološka pitanja, rodnu ravnopravnost i inkluzivne prakse, te stvaraju održive promene i podstiču inovacije u umetničkoj i kulturnoj ponudi.

Izabrane inicijative će dobiti mentorsku podršku iskusnih stručnjaka, prilagođenu obuku za unapređenje menadžerskih, organizacionih i kreativnih sposobnosti, grant od 3.000 evra za razvoj i ostvarenje projekta, vidljivost i prilike za predstavljanje na hibridnim događajima, kao i mogućnost uključenja u regionalnu mrežu Jugoistočne Evrope i saradnju u EU.

Više informacija o projektu i prijavni formular možete pronaći na linku. Projekat je sufinansiran od strane Programa Kreativna Evropa (CREA).

Za više informacija na srpskom jeziku posetite sajt Nove Iskre.

Za dodatna pitanja pišite na office@novaiskra.com

Partneri projekta: Materahub, Italija

Intercultura Consult, Bugarska

Syn+ Ergasia, Grčka

The Flying Theatre, Danska

Nova Iskra Creative Hub

Izvor: Nova Iskra

Related posts