Basna u stihu: Tigar

U školu je pošao,
Da ga prati nije znao.
Ta lukava Lija,
Jedna lažna prija.
I danas za tim žali,
Taj tigrić mali.
Spremio se i dres je ponio,
Da igraju fudbal on je htio.
Pošao kod druga svog,
Koji ima rog.
A taj drug je Jarac,
Rođak njegov je Magarac.
Svi idu u isti razred,
A uči ih sovin djed.
Došao je on kod jarca,
Tu je sreo i magarca.
Loptu im je dodao,
Sa njima se zaigrao.
Pa su na školu zaboravili,
Mnogo su se zaigrali.
Utom jazavac dođe,
Te im reče jazo,
Vrijeme je da se pođe,
Hajdemo do škole brzo.
Već smo zakasnili,
Pitaće nas gdje smo bili.
Naš učitelj sova,
Neće mu se svidjeti priča ova.
Još vremena imamo,
Hajde da se igramo.
Pa ćemo u školu poći,
I na vrijeme doći.
Reče tada jarac,
To potvrdi magarac.
Još nam se ne ide,
Neće da nas vide,
Ako odmah ne pođemo,
I ako malo zakasnimo.
Ali se jazavac naljutio,
Te se sam zaputio.
Prema svojoj školi,
Koju mnogo voli.
Tigar i jarac,
I njegov brat magarac.
Fudbal zaigraše,
Potom zapjevaše.
Te u školu pođoše,
Do pola puta dođoše.
Utom se lisica pojavila,
Te ih prevarila.
Zdravo, šta radite?
Da li u školu idete?
Jazavca sam sada srela,
I sa njim sam pričala.
Da u školu žuri, kaže,
A ja ne znam da li laže.
Ništa on ne laže,
Istina je sve što kaže.
I mi tamo idemo,
Samo malo kasnimo.
Ali vas ne poznajemo,
Pa nećemo da pričamo.
Odgovori mago,
Svima bješe drago.
Evo sada ću se predstaviti,
Nemojte takvi prema meni biti.
Ja sam jedna lija,
Tigrovog sam tate prija.
Al’ se tigar mene ne sjeća,
Mala slatka sreća.
Bila sam sa sovom,
Kaži drugu svom.
Te mi je sova rekla,
Ako budeš srela,
Tigra, jarca
I malog magarca.
Reci im da škola ne radi danas,
Ni za vas, ni za nas.
Loptu ste ponijeli,
U školu da bi donijeli?
Na čas fizičkog,
Kod lava onog.
Pošto nema škole,
Hajdemo dole.
Mislim da je red,
Hajdemo na sladoled.
Livada je tamo,
Hodite ovamo.
Oni liji povjerovaše,
Te na sladoled odoše.
A jazavac u školu dođe,
Sve prepreke prođe.
Svima tada javi,
I sovi ih prijavi.
Da neće doći u školu.
Reče tada i sokolu.
A soko se dosjeti,
Te otide pozvati,
Roditelje njihove,
Telefonom on ih zove.
Teta tigrice dobar dan,
Ja sam vama dobro znan.
Ja sam soko mali,
Mislim da smo se upoznali.
Samo da vam kažem,
Neću da vas lažem.
Tigar nije u školu došao,
Sa jarcom i magrcom on je otišao.
Hoćete li reći njihovim roditeljima,
Ja sam već rekao u školi svima.
Hoću, hvala što si mi javio,
I učitelju na znanje stavio.
I dok su iz škole roditelje zvali,
Oni su fudbal irali.
Sladoled su pojeli,
I lisici povjerovali.
A kad su se izigrali,
Da pođu u školu oni su htjeli.
Tigar je posumnjao,
Kao da je nešto znao.
Ja bih do škole da odemo,
I da provjerimo.
Možda nas je lisica slagala.
Kad je to rekla.
Tad posumnja i jarac,
Ali ne i magarac.
Te je magarac sve lisici ispričao,
Naivan je bio.
Lisica ih pozva,
Čak i tigra dozva.
Ako mislite da sam vas slagala,
Kada sam rekla.
Da ne radi škola,
Upitajte vola.
Do njega ću vas odvesti,
Možda ćemo i jazavca sresti.
U školu možete otići,
Još možete stići.
Ali vam ne treba lopta,
Maginih mi kopita.
Loptu kod mene ostavite,
I ništa ne brinite.
Vratiću je tigrovoj mami,
To znate i sami.
Oni liji povjerovaše,
Te u školu otidoše.
Tamo su ih roditelji čekali.
Te su ih grdili.
Zašto niste u školu došli,
I kuda ste otišli?
Bili smo sa lijom,
Onom našom prijom.
Fudbal smo igrali.
Gdje ste loptu izgubili,
I gdje ste bili?
Liji smo loptu ostavili,
Rekla je da će da vrati,
Loptu tigrovoj mami i tati.
Ah neće da je vrati.
Ta lukava lija,
Slagala je da je prija.
Te vam je loptu uzela,
Srećom nije vas otela.
Mogla vas je oteti,
I nekome prodati.
Morate još i to znati.
Loptu vam neće vratiti.
Lukava lija vas je prevarila,
I loptu vam uzela.
Još nešto recite svima,
Ne smijete ići sa nepoznatima.
Potom su ih još malo grdili,
Te su svi svojoj kući otišli.

Kraj

Autor: Rajko Mijić

Related posts