Aforizmi Nedeljka Neđe Paunovića (I)

Po svemu sudeći najbolje se razumeju u agronomiju.Svuda su po svetu naš živalj – rasejali.Začet sukob mišljenja rađa plod razdora.Kad nemam adekvatnog sagovornika pričam sam sa sobom.Kada bude našao svoje drugo „Ja“, biće kompletna ličnost.Nekima potrebe ološke veće neg’ fiziološke.Teško onom glasu razuma koji počiva nemuštim jezikom.I čista sreća ima primesa – prljave igre!Čekanje bolje budućnosti prekraćuje se i u – „sačekuši“.Za odlazak u materinu ne treba platiti drumarinu!Držeći se političke linije stigao je do krivulje.Šta će nam kulturni centri kada je nekultura u epicentru!Na pomen „pecanje“ kod crva se…