Arhitektura između emocija, očekivanja i interesa

Četvrtak 31. oktobar 2019. u 19.00 sati Galerija Artget Trg republike 5/1 Arhitektura između emocija, očekivanja i interesa Predrag Milutinović, arhitekta Učestvuju: Zorica Savičić i autor Društvo i okolnosti nas teraju i uče na interes. Interes i očekivanja su opšte stvari, mogu biti pojedinačni ili zajednički, dok emocije nisu opšta stvar, one su lične, od njih se kreće. Kakva je arhitektura danas i kakav je položaj i uticaj arhitekte na društvo? Da li arhitekta može uticati na društvene promene? Koliko su moralni međuodnos i međuzavisnost investitora, korisnika i stvaraoca u…