Environmental English with Natasha

Vocabulary Girl # No 1 Dobrodošli u našu novu seriju članaka na temu engleskog jezika za ekologiju i životnu sredinu! Nadamo se da ćete uživati i naučiti nešto korisno. Pa da počnemo :  Zanimljiv je izraz depletion of ozone layer smanjenje ozonskog omotača gde to deplete znači smanjiti se, redukovati suprotno od to complete, completion, a naravno  ozone je ozon a a layer je sloj.  Da li ste znali  da je wilderness divljina a wildlife flora i fauna ? Uzgred, wilderness se čita sa /-i/ a  wildlife se čita sa…