Počinje sanacija klizišta i obnova Vinče

Nakon decenija zanemarivanja, započeta je sanacija klizišta na neolitskom lokalitetu Belo brdo u Vinči, usled kojeg je, ne samo naše, već i svetsko arheološko nasleđe godinama nepovratno odlazilo u Dunav. Saniranje klizišta je prvi korak u uređenju lokaliteta prema usvojenom arhitektonsko-urbanističkom rešenju, tako da ono postane nezaobilazna stanica na turističkoj i kulturnoj mapi Evrope. “Sanacija klizišta je preduslov za uređenje najuže zone arheološkog nalazišta i izgradnju Centra za posetioce“, objasnila je Dubravka Đukanović, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Sanacija se realizuje na osnovu Studije zaštite arheološkog nalazišta od…