„Oslikani veo“ Vilijama Somerseta Moma u Dereti

Ne diži oslikani veo koji oni što žive zovu Životom. – Persi Biš Šeli Lepa ali lakomislena Kiti, mlada devojka iz londonskih mondenskih krugova, odlazi dvadesetih godina prošlog veka u Hongkong, udavši se prethodno za Voltera Fejna, čoveka koga zapravo nije volela, pod pritiskom svoje ambiciozne majke i iz straha da joj vreme prolazi, a lepota bledi. Kada njen muž, bakteriolog, otkrije da mu je neverna, zatraži od nje da pođe s njim u kinesko žarište epidemije kolere. Daleko od prijatelja i porodice, kao i od malog hongkoškog uticajnog kruga…