Umetnički performans Stefana Lukića u petak ispred DOB-a

Umetnički performans “Stefan (ni)je titula” Stefana Lukića Petak, 20. novembar 2020. od 18:00 do 19:00 Dom omladine Beograda//Plato Milana Mladenovića Umetnički performans Stefana Lukića preispituje odnose želja i moći, ličnih i kolektivnih težnji ka ostvarenju ciljeva, dok ujedno korespondira na granicama telesnog iskaza umetnika koji nizom asocijativnih vrednosti upućuje na poznate reference i unutrašnje stanje uzrokovano socio-političkim normativima. Sloboda izraza upućuje na odluke koje pojedinac donosi u odnosu na sopstvene mogućnosti, ali i na ambicije koje kreira u skladu sa težnjama, dok sa druge strane biva sprečen da te težnje…