Nova knjiga Nevena Cvetićanina „Slepe ulice istorije“ u izdanju „Arhipelag“ i Instituta društvenih nauka

Nova knjiga Nevena Cvetićanina Slepe ulice istorije. Elita, (dis)kontinuitet i legitimitet upravo je objavljena u izdanju Instituta društvenih nauka i Izdavačke kuće Arhipelag. Nastala kao plod Cvetićaninovih istraživanja uzroka koji srpsko društvo u modernoj istoriji čine nestabilnim, knjiga Slepe ulice istorije u svom središtu ima pitanja (dis)kontinu-iteta i legitimiteta, ali se na njima ne zaustavlja već ispituje moguće i nužne korake koje je neophodno da učine srpske elite kako bi društvo iz konfliktnog i distorzičnog stanja (dis)kon-tinuiteta bilo prevedeno u stanje smirujućeg, delatnog i beskonfliktnog legitimiteta. Oblikovana na ovakav način,…