Program za maj 2023. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI MAJ 2023. NAUČNI SKUPOVI DOPRINOS SIME LOZANIĆA NAUCI, OBRAZOVANjU, PRIVREDI I DRUŠTVU Povodom 175 godina od rođenja Otvaranje u sredu, 10. maja, u 10 sati Svečana sala SANU MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O PRIMENjENOJ VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI CENTAR SANU U KRAGUJEVCU Otvaranje u sredu, 19. maja, 9 sati Univerzitet u Kragujevcu MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IZ DOMENA FIZIKE VISOKIH ENERGIJA (LHCP) Otvaranje u ponedeljak, 29. maja, u 9 sati Od 29. do 31. maja Svečana sala SANU SVEČANA AKADEMIJA 100 GODINA OD ROĐENjA AKADEMIKA VOJINA ŠULOVIĆA Petak, 12. maj, 12…

Program za mart 2023. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI MART 2023. PREDAVANjA ENERGETSKA STRATEGIJA KIPRA: ENERGETSKA POVEZANOST SA ZAPADNIM BALKANOM (Cyprus Energy Strategy: Energy Connectivity with Western Balkans) Nj.E. gospodin Dimitris Teofilaktu ambasador Republike Kipar u Srbiji CENTAR SANU U KRAGUJEVCU Sreda, 15. mart, 14 sati Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu AKCELERATORI ZA VISOKO-ITERATINE PROCESE SA VELIKIM SKUPOM PODATAKA, NA BAZI PROTOKA PODATAKA KROZ IZVRSNI GRAF (DataFlow SuperComputing for BigData DeepAnalytics) Prof. dr Veljko Milutinović CENTAR SANU U KRAGUJEVCU Sreda, 22. mart, 14 sati Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu KRITIČKO IZDANjE DELA IVE ANDRIĆA…

Program SANU za januar 2023. godine

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI JANUAR 2023. PREDAVANjE IDENTITET VEŠTAČKE INTELIGENCIJE Dopisni član SANU Vladan Devedžić OGRANAK SANU U NIŠU Ponedeljak, 16. januar, 12 sati Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu PROMOCIJA ZBORNIKA RADOVA FILOZOFIJA I NAUKA Sreda, 25. januar, 13 sati Salon kluba SANU TRIBINA BIBLIOTEKE SANU Akademske besede. Knj. 3 / glavni urednik Zoran Knežević ; urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2022 Pristupna predavanja dopisnih članova. Knj. 2 / glavni urednik Zoran Knežević ; urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2022 Bibliografije članova SANU. Knj. 2…

Oktobar 2022. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI OKTOBAR 2022. NAUČNI SKUPOVI ENDOKRINI OMETAČI – NOVA SAZNANjA Ponedeljak, 3. oktobar, 9 sati Svečana sala SANU SRPSKA KNjIŽEVNOST I SRPSKO POZORIŠTE OD PRVOG SVETSKOG RATA DO KRAJA 20. VEKA Ponedeljak, 3. oktobar, 10 sati Sala 2 SANU Deseti nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem BALKAN ART FORUM 2022 (BARTF 2022) UMETNOST I KULTURA DANAS: INTERAKCIJA OGRANAK SANU U NIŠU Otvaranje u petak, 7. oktobra, u 12 sati i 8. oktobra Svečana sala Univerziteta u Nišu Naučni skup sa međunarodnim učešćem 110 GODINA OD MOBILIZACIJE…

Januar 2022. godine u SANU

NAUČNI SKUP ENERGETSKI RESURSI NA KOSOVU I METOHIJI Otvaranje u ponedeljak, 17. januara, u 10 sati i 18 januara Svečana sala SANU KOMEMORATIVNI SKUP SEĆANjE NA AKADEMIKA DEJANA POPOVIĆA Petak, 21. januar, 12 sati Svečana sala SANU PREDSTAVLjANjE REZULTATA PROJEKATA OPERATORSKE MATRICE, NUMERIČKI RANG I PRIMENE OGRANAK SANU U NIŠU Petak, 21. januar, 12 sati Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu RAZVOJ, MODELOVANjE I OPTIMIZACIJA PROIZVODNjE BIODIZELA KORIŠĆENjEM NEJESTIVIH I OTPADNIH SIROVINA OGRANAK SANU U NIŠU Petak, 28. januar, 12 sati Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu IZLOŽBE Galerija SANU KOLEKCIJA KAO…