Novembar 2020. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI NOVEMBAR 2020. NAUČNI SKUPOVI ULOGA NUKLEARNE ENERGETIKE U ENERGETSKOJ TRANZICIJI U organizaciji Akademijskog odbora za energetiku SANU Ponedeljak, 2. novembar, 9.30 Svečana sala SANU Direktan prenos može se pratiti na sajtu SANU ZAŠTITA, OČUVANJE I AFIRMACIJA SRPSKOG KULTURNOG NASLEĐA NA KOSOVU I METOHIJI Ciklus „Srpsko pitanje” Ponedeljak, 9. novembar, u 10 sati i 10. novembar Svečana sala SANU Direktan prenos može se pratiti na sajtu SANU ZNAČAJ STOČARSTVA U PROIZVODNJI HRANE I ODRŽIVOM RAZVOJU SELA Utorak, 24. novembar Svečana sala SANU Direktan prenos može se…

Program za mart 2020. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI MART 2020. NAUČNI SKUPOVI ŠESTI KONGRES SRPSKE TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE OGRANAK SANU U NIŠU Sreda, 4. mart Vrnjačka Banja EUROPEAN NETWORK OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH TO IMPROVE THE URINARY STENTS U okviru projekta COST Četvrtak, 5. mart, 9.30 sati Od 5. do 7. marta Sala 2 SANU DANI OBJEDINjENOG INSTITUTA ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANjA U SRBIJI U organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Četvrtak, 5. mart, 10 sati i 6. marta Svečana sala SANU ULOGA I ZNAČAJ LOKALNIH ČASOPISA IZ ISTORIJE, ARHEOLOGIJE, ISTORIJE UMETNOSTI I…

Januar 2020. u SANU

PREDAVANjE MATERIJA KOJA NEDOSTAJE – POTRAGA U MLEČNOM PUTU / ALL THE DARK WE CAN NOT SEE – SEARCHES FOR DARK MATTER IN THE MILKY WAY Prof. dr Laura Baudis (Laura Baudis) Profesorka Univerziteta u Cirihu, članica Naučnog komiteta CERN-a i predsedavajuća APPEC-a Sreda, 15. januar, 11 sati Svečana sala SANU CIKLUS PREDAVANjA Arheologija i kulturno nasleđe Naisusa i Ponišavlja ZAVRŠNI SKUP Uvodničar: dopisni član SANU Vujadin Ivanišević Govore: Nadežda Gavrilović Vitas, Irena Ljubomirović, Marko Janković, Vladimir Mihajlović OGRANAK SANU U NIŠU Petak 17. januar, 12 sati Univerzitet u Nišu,…

Decembar 2019. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI DECEMBAR 2019. NAUČNI SKUPOVI Osamnaesta konferencija mladih istraživača NAUKA I INŽENjERSTVO NOVIH MATERIJALA U organizaciji Instituta tehničkih nauka SANU i Društva za istraživanje materijala Srbije Otvaranje u sredu, 4. decembra, 9 sati Od 4. do 6. decembra Sala 2 SANU NOVOSTI U HUMANOJ REPRODUKCIJI Otvaranje u četvrtak, 5. decembra, u 17.30 Od 5. do 7. decembra Svečana sala SANU ISTORIJSKA LEKSIKOGRAFIJA SRPSKOG JEZIKA OGRANAK SANU U NOVOM SADU Otvaranje u petak, 6. decembra, u 10 sati i 7. decembar Svečana sala Ogranka SANU u Novom…

Oktobar 2019. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI OKTOBAR 2019. NAUČNI SKUPOVI SRBIJA: RAD, POLITIKA I STANOVNIŠTVO Sreda, 2. oktobar, 10 sati Svečana sala SANU SRPSKO-RUSKI ODNOSI U EPOHI KRUPNIH POLITIČKIH PROMENA (OD KRAJA 18. DO 20. VEKA) Četvrtak, 3. oktobar, 10 sati Svečana sala SANU KONGRES MLADIH MATEMATIČARA Otvaranje u četvrtak, 3. oktobra, 15 sati Od 3. do 5. oktobra OGRANAK SANU U NOVOM SADU Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu SIMPOZIJUM FIZIKE KONDENZOVANE MATERIJE (SFKM) Otvaranje u ponedeljak, 7. oktobra Od 7. do 11. oktobra Svečana sala SANU REZULTATI DOSADAŠNjIH…