Mićunov ćošak: O jugoslovenskom folk-roku u DKSG

Dom kulture “Studentski grad”JUGOSLOVENSKI FOLK-ROK Ponedelјak, 23. decembar, 19.00, Mala sala „Bilo je to u nekoj zemlјi selјaka na brdovitom Balkanu“: posleratni proces industrijalizacije je pozvao lјude sa sela u gradove. Da bi se bolјe osećali u novoj sredini, radio a kasnije i televizija, favorizovali su narodnu muziku. Pod narodnom se uskoro računala i novokomponovana koju su u gradskom okruženju pisali (izvodili i slušali) oni čija je osećajnost formirana u zavičaju. Novokomponovana je bila osetno drugačija od izvorne, izrasle iz seoske kulture i radikalno različita od zanemarene tradicionalne muzike, one…