Izložba suvenira na Savskom šetalištu

Povodom akcije „Kupuj lokalno“ (buy local) organizovane od strane Svetske turističke organizacije pri Ujedinjenim nacijama 2012. godine, kojoj smo se tada priključili, a koja ima za cilj da potpomogne rad zanatskih malih preduzeća i prozvođača predmeta domaće radinosti i pospeši efektivnost svetskog turizma, Nacionalna asocijacija za stare i umetničke zanate i domaću radinost „Naše ruke“ je odlučila da predstavi raznolikost svetske kulturne baštine. U saradnji sa brojnim turističkim organizacijama, umetničkim zadužbinama i privatnim kolekcionarima, sakupili smo suvenire iz preko 120 država sveta. Raznolikost materijala, načina izrade i boja motivisaće vas…