Baština u digitalnom formatu: Dokumentarni film i istraživačka publikacija ,,Kemp u nama i mi u kempu!’’

Šta je kemp stil? Kome pripada i da li se razlikuje od kiča i treša? Da li se kemp može definisati? Poslednji put u okviru projekta Camping the trash out, pokušaćemo da odgovorimo na ova pitanja predstavljajući digitalnu građu Muzeja popularnih i supkultura u vidu završne publikacije i dokumentarnog filma. Tokom rada na projektu muzej je sa svojim saradnicima organizovao dve izložbe pod nazivom ,,Pronađi kemp u sebi …!?’’ u okviru Festivala Dev9t (Ciglana) i KC Magacin Cilj programa jeste da se mladi stvaraoci i istraživači uključe u istraživanje zanimljivog…