Januar 2020. u SANU

PREDAVANjE MATERIJA KOJA NEDOSTAJE – POTRAGA U MLEČNOM PUTU / ALL THE DARK WE CAN NOT SEE – SEARCHES FOR DARK MATTER IN THE MILKY WAY Prof. dr Laura Baudis (Laura Baudis) Profesorka Univerziteta u Cirihu, članica Naučnog komiteta CERN-a i predsedavajuća APPEC-a Sreda, 15. januar, 11 sati Svečana sala SANU CIKLUS PREDAVANjA Arheologija i kulturno nasleđe Naisusa i Ponišavlja ZAVRŠNI SKUP Uvodničar: dopisni član SANU Vujadin Ivanišević Govore: Nadežda Gavrilović Vitas, Irena Ljubomirović, Marko Janković, Vladimir Mihajlović OGRANAK SANU U NIŠU Petak 17. januar, 12 sati Univerzitet u Nišu,…