Darma Books predstavlja nove naslove evropskih autora

Darma Books ne prestaje da nas oduševljava sjajnim knjigama savremenih evropskih autora. Ovoga puta vam preporučujemo za čitanje tri bisera nemačke, poljske i češke književnosti. TRAGAČ Zaksova intencionalno pribegava tradiranim sredstvima, slikama i motivima, no samo kako bi se, njihovim prelamanjem opevane strave, do maksimuma izoštrila disharmonija između izraza i teme. Naime, sama tema je izvor oneobičavanja: istorijska destruktivnost posredno pomera i razara i poznate stvaralačke modele, budući da gustini užasa naprosto više ne odgovara nikakva ljudska aktivnost koja bi želela da ga izražajno obuhvati. To, međutim, ne znači da…