Izložba “Inter/Akcija 2020.” u Galeriji Doma omladine Beograda

Izložba “INTER/AKCIJA 2020.” Od 3. do 20. novembra 2020. Galerija Doma omladine Beograda Inter/Akcija 2020. obeležiće petu godinu održavanja još jednom izložbom, nastalom kao produkt saradnje i komunikacije studenata Fakulteta likovnih umetnosti sa studentima Odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući dobro razvijenom kontaktu i dijalogu, misija započeta posetama godišnjoj izložbi studenata FLU, realizovaće se u Galeriji Doma omladine. Izložba će otkriti nova promišljanja i prikazati rezultate studenata koji su svojim uspešnim radom i zalaganjem odabrani da izlažu na Inter/Akciji.Ovakva forma izložbe, specifične koprodukcije i različitog tematskog…