Otvaranje izložbe Bojana Milojevića „Asterian – futurografija“ u DKSG

DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD 9-27. oktobar 2018, Velika galerija Otvaranje u utorak 9. oktobra u 19.00 BOJAN MILIJEVIĆ ASTERIAN – FUTUROGRAFIJA Na prelasku iz doba mesa i kože u doba ideja i simbola preskočeno je nekoliko koraka. To su čudna međudoba, mešavine mesa i silikona, mentalnih implanata, epiderma i holograma. Nepraktični identiteti, nametljivi u svojoj pojavnosti i još užasniji u svojoj kratkotrajnosti i odsustvu dubine, a tako živi i slepi i srećni, menjaju se, prilagođavaju institucijama, događajima, i sopstvenom ćefu. Izložba Futurografija predstavlja trideset novih grafika velikog formata Bojana Milojevića…