O ”Deliberativnom građanstvu” na Tribini Doma omladine Beograda

Četvrtak, 8. oktobar 2020. u 18:00 // Dom omladine Beograda Ciklus tribina: ANGAŽOVANA LEKTIRA Organizacija: Koncept 9, Knjižara Beopolis i Dom omladine Beograda Učestvuju: Irena Fiket i Petar Protić Sagovornica u okviru ciklusa biće Irena Fiket, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, autorka nedavno objavljene knjige ”Deliberativno građanstvo”. Deliberativno građanstvo predstavlja pokušaj da se, kako teorijski tako i empirijski, problematizuje i istraži koncept građanstva unutar deliberativne demokratije i time približi, na naučnim uvidima zasnovan odgovor na pitanje: „Da li bi građanstvo trebalo da bude ohrabreno i osnaženo da učestvuje u…