Promocija knjige „Umrežena slika“ Maje Stanković u KCB

Galerija ARTGET, Trg Republike 5/1
Petak, 5. maj, 19.00

Predstavljanje knjige
UMREŽENA SLIKA
Maje Stanković

Učestvuju: Jovan Čekić, Miško Šuvaković, Jasmina Čubrilo, Borut Vild, Predrag Terzić i autorka knjige.

Umetnički rad na početku 21. veka zavisi od čitavog niza novih faktora: sveprisutne digitalizacije, aktuelnih trendova na globalnom umetničkom tržištu, tankih ili nepostojećih granica između visoke i niske kulture. Bez obzira na nedostupnost ili nestanak originala, koristimo se digitalnom reprodukcijom, koja na taj način postaje supstitut dela: subjekt više nije jedini izvor slike niti je umetnik jedini proizvođač.
Kako se svet sve više povezuje, širi se i kontekst u kome novonastali umetnički radovi cirkulišu, a njihov položaj najpribližnije se može prikazati mrežom – smisao umetničkog rada postaje promenljiv i kontekstualan.

Više informacijа

Maja Stanković je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog?
Кako digitalne tehnologije i globalna kultura korespondiraju sa umetničkim radom, zašto je pojam mreže bitan za razumevanje savremene umetnosti na početku 21. veka, koje su moguće nove metode kritičkog promišljanja umetnosti danas?
Dobitnica je nagrade „Lazar Trifunović” za 2018. godinu.

Izvor: KCB

Related posts