Program za maj 2023. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

MAJ 2023.

NAUČNI SKUPOVI

DOPRINOS SIME LOZANIĆA NAUCI, OBRAZOVANjU, PRIVREDI I DRUŠTVU

Povodom 175 godina od rođenja

Otvaranje u sredu, 10. maja, u 10 sati

  1. i 11. maj

Svečana sala SANU

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O PRIMENjENOJ VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Otvaranje u sredu, 19. maja, 9 sati

  1. i 20. maj

Univerzitet u Kragujevcu

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IZ

DOMENA FIZIKE VISOKIH ENERGIJA (LHCP)

Otvaranje u ponedeljak, 29. maja, u 9 sati

Od 29. do 31. maja

Svečana sala SANU

SVEČANA AKADEMIJA

100 GODINA OD ROĐENjA AKADEMIKA VOJINA ŠULOVIĆA

Petak, 12. maj, 12 sati

Svečana sala SANU

Svečana akademija

120 GODINA NASTAVE FIZIČKE HEMIJE U SRBIJI

Ponedeljak, 15. maj, 11 sati

Svečana sala SANU

175 GODINA OD ROĐENjA PROFESORA MILANA JOVANOVIĆA BATUTA

Utorak, 16. maj , 10 sati

Svečana sala SANU

150 GODINA OD ROĐENjA AKADEMIKA ĐORĐA NEŠIĆA

Petak, 19. maj, 12 sati

Svečana sala SANU

PREDAVANjA

MOJA SCENOGRAFIJA

Dopisni član SANU Miodrag Tabački

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 3. maj, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

HILANDARSKI MUZIČKI PISAR VIKENTIJE „RODOM IZ NIŠA, IZ SRBIJE“

Dr Vesna Sara Peno

OGRANAK SANU U NIŠU

Četvrtak, 4. maj, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

AREALNA ISTRAŽIVANjA BALKANSKOG JEZIČKOG PROSTORA: REZULTATI, PROBLEMI I PERSPEKTIVE

U organizaciji Balkanološkog instituta SANU

dr Andrej Soboljev

Četvrtak, 4. maj, 12 sati

Sala 2 SANU

KRITERIJUMI ZA ISTRAŽIVANjE VITALNOSTI I RANjIVOSTI

ROMSKOG JEZIKA U SRBIJI

Dr Mirjana Mirić

Petak, 5. maj, 13.30

Sala 2 SANU

PROBABILISTIČKI GRAFIČKI MODELI KROZ PRIMERE I PRIMENE

Prof. dr Dejan Vukobratović

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 10. maj, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

KINETIČKI FENOMENI U NERAVNOTEŽENIM PLAZMAMA:

ŠANSA ZA NAUKU I ZA PRIMENE

Akademik Zoran Petrović

OGRANAK SANU U NIŠU

Četvrtak, 11. maj, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

KVAZI KRISTALI

(QUASI CRYSTALS)

Prof. dr Danijel Šehtman

(Prof. Dan Shechtman)

Dobitnik Nobelove nagrade 2011.

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ponedeljak, 15. maj, 18 sati

Sala Rektorata Univerziteta u Novom Sadu

KVAZIPERIODIČKI MATERIJALI – POMERANjE PARADIGME U KRISTALOGRAFIJI

(QUASI-PERIODIC MATERIALS – A PARADIGM SHIFT IN CRYSTALLOGRAPHY)

Prof. dr Danijel Šehtman

(Prof. Dan Shechtman)

Dobitnik Nobelove nagrade 2011.

Sreda, 17. maj, 12 sati

Svečana sala SANU

TRAUMA KOD DECE SA HRONIČNIM BOLESTIMA

Dr sc. med. Bosanka Jocić-Jakubi

OGRANAK SANU U NIŠU

Četvrtak, 18. maj, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

NEDAVNI REZULTATI RACIONALNE PROŠIRENE TERMODINAMIKE

(RECENT RESULTS ON RATIONAL EXTENDED THERMODYNAMICS)

Prof. emeritus Tomazo Ruđeri

(Prof. Tommaso Ruggeri)

Sreda, 24. maj, 12 sati

Svečana sala SANU

DVE PRIČE IZ HEMIJE SA STUDENTSKOG TRGA U BEOGRADU:

OLOVO-TETRAACETAT I ANTIMALARIK ARTEMIZININ

Akademik Slobodan Milosavljević

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 31. maj, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

CIKLUS PREDAVANjA

ANTIČKO KULTURNO POKRETNO I NEPOKRETNO NASLEĐE NIŠA, ISTOČNE I JUŽNE SRBIJE

Prvo predavanje

ANALIZA ARHITEKTURE KASNOANTIČKOG OBJEKTA SA SVODOVIMA

NA CENTRALNOM PLATOU NIŠKE TVRĐAVE

Dr Igor Bjelić

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 29. maj, 12 sati

Miltimedijalna sala Univerziteta u Nišu

REDOVNA GODIŠNjA SKUPŠTINA SANU

Četvrtak, 25. maj, 11 sati
Svečana sala SANU

OKRUGLI STO

ORGANSKA PROIZVODNjA U SRBIJI

Utorak, 30. maj, 10 sati

Svečana sala SANU

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Srpski narodni pokret 1848/1849. : digitalizacija građe / Aleksandar Kostić, Branislav Vojnović. – Beograd : SANU, Audiovizuelni arhiv i centar za digitalizaciju, 2022

Digitalizacija Miroslavljevog jevanđelja / Aleksandar Kostić, Branislav Vojnović. – Beograd : SANU, Audiovizuelni arhiv i centar za digitalizaciju, 2022

Govore: akademik Aleksandar Kostić

dr Žarko Dimić

Branislav Vojnović

Utorak, 9. maj, 13 sati

Svečana sala SANU

Pisci u bioskopu : književna istorija naših filmskih doživljaja : antologija / Slobodan Šijan. – Beograd : Filmski centar Srbije : Službeni glasnik, 2020

Govore: dopisni član SANU Slobodan Šijan

dr Bojan Jović

Miroljub Stojanović

Utorak, 23. maj, 13 sati

Svečana sala SANU

IZLOŽBE

Galerija SANU

SAVA HALUGIN: POZIV NA ODUŠEVLjENOST

Autorka izložbe: Nela Tonković

Recenzenti: dopisni član SANU Mrđan Bajić i Čedomir Janičić

Stručna vođenja – utorkom i subotom od 18 sati

Od 14. marta do 14. maja

MILORAD BATA MIHAILOVIĆ – POVODOM STOGODIŠNjICE ROĐENjA BUNTOVNIKA AKADEMIKA

Autori: Ješa Denegri i Marija S. Đorđević

Otvaranje izložbe u utorak, 30. maja, u 19 sati

Od 30. maja do 13. avgusta

Galerija nauke i tehnike SANU

U GLAVNOJ ULOZI MIODRAG TABAČKI

Povodom pedesetogodišnjice rada

Od 4. aprila do 13. maja

Biblioteka SANU

Kamerna izložba

MIHAILO MARKOVIĆ

Povodom 100 godina od rođenja

Od 12. aprila do 12. maja

Kamerna izložba

DESANKA MAKSIMOVIĆ

Povodom 125 godina od rođenja

Od 17. maja do 16. juna

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

MANIFESTACIJA „MUZEJI ZA 10“

Gostovanje Zavičajnog muzeja Rume

Otvaranje u petak, 12. maja, u 12 sati

Od 12. do 19. maja

Legat Nikole Koke Jankovića u Kragujevcu

NEVIDLjIVI ŠAPTAČI

Izložba skulptura akademika Save Halugina

Autorka: Katarina Babić

U sklopu manifestacije „Noć muzeja“

Otvaranje u subotu, 13. maja, u 19 sati

Od 13.maja do 13. juna

Gostujuće izložbe SANU

OLGA JEVRIĆ – KOMPOZICIJA I STRUKTURA

Autori: Žaklina Marković i Dejan Vučetić

Od 7. aprila do 7. maja

Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu

i

Od 13. do 31. maja

Salon Muzeja TERA u Kikindi

U VELIKOM FORMATU – SLIKE AKADEMIKA, 20. VEK. POKLONI UMETNIČKOJ ZBIRCI SANU

Autorka: Jelena Mežinski Milovanović

Od 21. aprila do 21. juna

Narodni muzeju Kikinda

KONCERT U GALERIJI SANU

NIKOLA TODOROVIĆ, klavir

Četvrtak, 4. maj, 18 sati

Galerija SANU

UKI OVASKAINEN, klavir

Ponedeljak, 8. maj, 18 sati

Galerija SANU

VASILIJE BASARAB, klavir

Četvrtak, 11. maj, 18 sati

Galerija SANU

UKI OVASKAINEN, klavir

Ponedeljak, 15. maj, 18 sati

Galerija SANU

SANjA STANKOVIĆ, klavir

Četvrtak, 18. maj, 18 sati

Galerija SANU

MILENA DAMJANOVIĆ, sopran

VLADIMIR GLIGORIĆ, klavir

Program naknadno

Četvrtak, 22. maja, 18 sati

Galerija SANU

MARKO STEVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Betoven, Rahmanjinov , Mokranjac, Ravel

Četvrtak, 25. maj, 18 sati

Galerija SANU

MARKO PANTELIĆ, bariton

JOVAN MITIĆ, klavir

Ponedeljak, 29. maj, 18 sati

Galerija SANU

KONCERTI U ORGANIZACIJI OGRANKA SANU U NIŠU

LETNjA ŠEMA

Izvođači: Andrea Saračino,udaraljke, Paskvale Rinaldi, flauta, i Leonardo Rekia, gitara (Italija)

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 22. maj, 19 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu

KONCERT STUDENATA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU

POVODOM ZAVRŠETKA KONCERTNE SEZONE 2022/23

OGRANAK SANU U NIŠU

Sreda, 31. maj, 19 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu

Izvor: SANU

Related posts