„U refleksijama…“ na 18. izložbi arhitekture u Veneciji

Od Beograda, preko Lagosa do Venecije

Republiku Srbiju na predstojećoj 18. medjunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji predstavlja rad “U refleksijama…“ autorskog tima Iva Njunjić i Tihomir Dičić.

Okosnicu rada predstavlja projekat iz sedamdesetih godina prošlog veka jugoslovenskog arhitekte Zorana Bojovića, Sajam u Lagosu. Pola veka kasnije, Iva i Tihomir su u februaru ove godine posetili ovaj arhitektonski kompleks.

Osnovna ideja je bila da se upoznaju sa dinamičnim promenama koje je ovaj kompleks doživeo. Sa saradnicima iz Lagosa prikupili su materijal za venecijansko bijenale. Podršku u njihovom istraživačkom radu pružili su profesor dr Mokolade Džonson i njegovi studenti sa Departmana za Arhitekturu Univerziteta u Lagosu (UNILAG). Upoznali su se i razgovarali sa nigerijskim arhitektama koji su predstavnici Afrike, Nigerije i Lagosa u reprezentativnim udruženjima.

Dualiteti su sveprisutni u Lagosu. Ograđene visokim ogradama i šibljem stare hale koje i dalje pripadaju državi polako propadaju; ostatak kompleksa je uzavrela pijaca, a hale u koncentričnim krugovima okružuju nova pijačna skladišta. Lagos je ispresecan beskonačnim autoputevima koji su ujedno i najveći javni prostori, ispunjeni linijskim pijacama. Predizbornu atmosferu pratili su štrajkovi i pobune koje su stvarale dodatne gužve i haos.

U trenutku izgradnje Sajam u Lagosu bio je simbol internacionalnosti te rastuće multietničke države. Višegodišnje političke i demografske promene transformisale su Sajam u regionalni hiper market za trgovinu sa Zapadnom Afrikom. Stanje u kome se nalazi je refleksija svih promena. Nekada pust prostor sada ispunjavaju nova skladišta, od kojih se stare hale tek naziru, prašnjave ulice afričkog bazara ispunjava dinamika trgovačkog života.

U budućnosti Lagos očekuju dramatične demografske promene i do kraja veka pretpostavlja se da će imati i do 100 miliona stanovnika. Autori izložbe „U refeleksijama…“ Iva i Tihomir, smatraju da ovaj kompleks, koji su projektovali i izgradili naši stručnjaci, i dalje može da bude osnov za razvoj metropole na Zapad, pre svega sa urbanističkog i infrastrukturnog stanovišta.

Prikupljeni materijal sa putovanja biće izložen u paviljonu Republike Srbije u Veneciji. Smenjivaće se sekvence neme karte, koje ispunjava digitalizovana arhiva – bivša sadašnjost i snimci sa putovanja – aktuelna sadašnjost. Sekvence su refleksije dinamičnih perioda. Ovom izložbom autori žele da ukažu na hitnost sadašnjosti, u kontekstu oblikovanja budućnosti.

Podsećamo da se Bijenale arhitekture u Veneciji pod nazivom Laboratorija budućnosti otvara 20. maja i traje do 26. novembra. Naš paviljon se otvara u petak 19. maja.

Komesar paviljona je Slobodan Jović.

Izložbu će realizovati Muzej primenjene umetnosti, Beograd pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

Related posts