KCB: Javni čas – Nela Milić o muzeju tokom pandemije

Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Ponedeljak, 10. april, у 19 сати

PANDEMIC MUSEUMS
JAVNI ČAS NELE MILIĆ


Nela Milić predstaviće projekat (https://coronadefiancegallery.myblog.arts.ac.uk) koji je prvi put realizovala 2021. godine sa studentima modula Exhibition Studies na Univerzitetu umetnosti u Londonu. Alumni koji su pohađali taj predmet prethodnih godina nastavili su sa istraživanjem digitalnog u muzejskom okruženju i radili na stvaranju resursa korisnog za novoosnovanu virtuelnu, e-učionicu. Ovaj nastavni program, koji je obuhvatao još jedan projekat – Digitalising the Museum [Digitalizacija muzeja], poslužio je kao osnova za jedno poglavlje (pod istim naslovom) koje je Nela Milić uradila u Handbook of Research on Museum Management in the Digital Era [Priručniku za istraživanje upravljanja muzejima u digitalnom dobu], koje opisuje iskustvo rada na „pandemijskom muzeju” (IGI, 2022). Bivši studenti Nele Milić, sada mladi umetnici, dizajneri, kustosi i kulturni menadžeri, velikodušno su ponudili svoje viđenje uloge muzeja, galerija i kulturnih organizacija u vremenu krize.
Više informacija

Moderatorka razgovora je Andreja Drobnjak, istoričarka umetnosti i saradnica u programu
Vizuelna umetnost i mladi


Dr Nela Milić je viši istraživač, predavač, umetnik i konsultant sa više od 25 godina iskustva u upravljanju i sprovođenju projekata sa umetnicima, ljudima sa univerziteta, novinarima i društvenim zajednicama. Letos je imala samostalnu izložbu Wedding Bellas u Kulturnom centru Beograda.

Izvor: KCB

Related posts