Program za mart 2023. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

MART 2023.

PREDAVANjA

ENERGETSKA STRATEGIJA KIPRA:

ENERGETSKA POVEZANOST SA ZAPADNIM BALKANOM

(Cyprus Energy Strategy: Energy Connectivity with Western Balkans)

Nj.E. gospodin Dimitris Teofilaktu

ambasador Republike Kipar u Srbiji

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Sreda, 15. mart, 14 sati

Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu

AKCELERATORI ZA VISOKO-ITERATINE PROCESE SA VELIKIM SKUPOM PODATAKA,

NA BAZI PROTOKA PODATAKA KROZ IZVRSNI GRAF

(DataFlow SuperComputing for BigData DeepAnalytics)

Prof. dr Veljko Milutinović

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Sreda, 22. mart, 14 sati

Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu

KRITIČKO IZDANjE DELA IVE ANDRIĆA

Prof. dr Zorica Nestorović

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 22. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

TRAUMA I MODALITETI

Prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević

OGRANAK SANU U NIŠU

Četvrtak, 23. mart, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

IZBORNA SKUPŠTINA SANU

KONFERENCIJA ČLANOVA SANU

Četvrtak, 16. mart, 11 sati

Svečana sala SANU

IZBOR ČASNIKA SANU

I KONSTITUISANjE PREDSEDNIŠTVA SANU

Četvrtak, 30. mart, 11 sati

Svečana sala SANU

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Flora Srbije. 3 / urednici Vladimir Stevanović, Marjan Niketić. – Beograd : SANU, 2022

Govore: akademik Vladimir Stevanović

akademik MANU Vlado Matevski

dopisni član SANU Marjan Niketić

Utorak, 14. mart, 13 sati

Svečana sala SANU

COVID-19 pandemija : poruke, nova saznanja i dileme : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 4. juna 2021. godine /

urednici Nebojša Lalić, Miodrag Čolić. – Beograd : SANU, 2022

Govore: akademik Nebojša Lalić

akademik Miodrag Čolić

prof. dr Tanja Jovanović

Utorak, 21. mart, 13 sati

Svečana sala SANU

PROMOCIJE IZDANjA

ENCIKLOPEDIJA REPUBLIKE SRPSKE (III i IV tom)

Pozdravna reč: akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU

Učestviju: akademik Rajko Kuzmanović, predsednik ANURS

akademik Dragoljub Mirjanić, potpredsednik ANURS

akademik Drago Branković, generalni sekretar ANURS

Sreda, 1. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

Promocija zbornika

JAVNI GOVOR U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19

Urednici: dopisni član SANU Ljubinko Radenković,

prof. dr Sofija Miloradović

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 6. mart, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

Promocija edicije SANU

ŽIVOT I DELO SRPSKIH NAUČNIKA

Učestvuju: akademik Miloš Đuran

akademik Ivan Gutman

prof. dr Gorica Đelić

Jelena Borović Dimić

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Utorak, 7. mart, 11 sati

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PREDSTAVLjANjE PROJEKTA

TRAUMA I ZACELjENjE: KREIRANjE ITEGRATIVNOG MODELA PSIHOLOŠKOG ZACELjIVANjA OSOBA SA PRETRPLjENOM RANOM TRAUMOM

Koordinator projekta: akademik Aleksandar Kostić

Rukovodilac projekta: prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević

OGRANAK SANU U NIŠU

Četvrtak, 23. mart, 11 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

IZLOŽBE

Galerija SANU

SAVA HALUGIN: POZIV NA ODUŠEVLjENOST

Autorka izložbe: Nela Tonković

Recenzenti: dopisni član SANU Mrđan Bajić i Čedomir Janičić

Otvaranje u utorak, 14. marta, u 19 sati

Od 14. marta do 14. maja 2023.

Galerija nauke i tehnike SANU

NAUKA I INFORMATIKA ZA SVAKO DETE

Autori projekta: Stevan Jokić i Ljiljana Jokić

Projekat „Ruka u testu“,

u saradnji sa Francuskim institutom u Beogradu

Od 17. februara do 4. marta

NEDELjA SVESTI O MOZGU 2023.

(Brain Awareness Week 2023)

Organizator: Studentska sekcije Društva za neuronauke Srbije

Od 13. do 18. marta

Biblioteka SANU

Kamerna izložba

MILKA IVIĆ

Povodom 100 godina od rođenja

Od 1. februara do 3. marta

Kamerna izložba

ANTONIJE ISAKOVIĆ

Povodom 100 godina od rođenja

Od 7. marta do 7. aprila

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

ANjA PRERADOVIĆ

U okviru ciklusa „Mladi dolaze”

Otvaranje u četvrtak, 16. marta, u 18 sati

Od 16. do 30. marta

Gostujuća izložba

OLGA JEVRIĆ – KOMPOZICIJA I STRUKTURA
Autori: Žaklina Marković i Dejan Vučetić
Od 21. februara do 31. marta
Galerija „Paviljon u Tvrđavi” Niš

KONCERT U GALERIJI SANU

„MUZIKA ZA DUO ČEMBALA“

SVETLANA STOJANOVIĆ KUTLAČA, prvo čembalo

EMILIJA MIODRAG, drugo čembalo

Na programu: Bah, Hendl, Bukstehude

Četvrtak, 2. mart, 18 sati

Galerija SANU

MARINA MILOŠEV,sopran

MAJA ŽUŽA, klavir

Na programu: Vivaldi, Mocart, Pučini, Skarlati, Monteverdi, Mendelson, Krstić, Zajc…

Ponedeljak, 6. mart, 18 sati

Galerija SANU

IVAN PLAZAČIĆ, bariton

ĐORĐE NEŠIĆ, klavir

Na programu: Guno, Masne, Fore, Sen-Sans, Sati, Čajkovski, Stravinski, Verbalov, Vagner, Orf

Četvrtak, 9. mart, 18 sati

Galerija SANU

U SUSRET 51. MEĐUNARODNOM TAKMIČENjU MUZIČKE OMLADINE

Ponedeljak, 13. mart, 18 sati

Galerija SANU

U SUSRET 51. MEĐUNARODNOM TAKMIČENjU MUZIČKE OMLADINE „JEUNESSES MUSICALES“

DRAGOŠ TARABIĆ, violončelo

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Bah, Brams, Čajkovski

Četvrtak, 16. mart, 18 sati

Galerija SANU

U SUSRET 51. MEĐUNARODNOM TAKMIČENjU MUZIČKE OMLADINE „JEUNESSES MUSICALES“

TARA KOSTADINOVIĆ, violina

ALEKSANDAR ILIJOSKI, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Mocart, Šimanovski, Sarasate, Vijenjavski

Ponedeljak, 20. mart, 18 sati

Galerija SANU

KLAVIRSKI DUO:

JELENA ĐAJIĆ I OLIVERA RADMANOVIĆ

Na programu: Šopen, Rahmanjinov, Ligeti, Brkljačić

Četvrtak, 23. mart, 18 sati

Galerija SANU

ALEKSANDRA KINĐIĆ, oboa

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Mocart, Blave, Paskuli

Ponedeljak, 27. mart, 18 sati

Galerija SANU

DUNjA BERAKOVIĆ, klavir

Program nakanadno

Četvrtak, 30. mart, 18 sati

Galerija SANU

Izvor: SANU

Related posts