Program SANU za januar 2023. godine

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

JANUAR 2023.

PREDAVANjE

IDENTITET VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Dopisni član SANU Vladan Devedžić

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 16. januar, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

PROMOCIJA ZBORNIKA RADOVA

FILOZOFIJA I NAUKA

Sreda, 25. januar, 13 sati

Salon kluba SANU

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Akademske besede. Knj. 3 / glavni urednik Zoran Knežević ; urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2022

Pristupna predavanja dopisnih članova. Knj. 2 / glavni urednik Zoran Knežević ; urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2022

Bibliografije članova SANU. Knj. 2 / glavni urednik Zoran Knežević ; urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2022

Pozdravna reč: akademik Vladimir S. Kostić

Govore: akademik Miro Vuksanović

akademik Vladica Cvetković

dopisni član SANU Slobodan Šijan

Utorak, 31. januar, 13 sati

Svečana sala SANU

SVEČANA AKADEMIJA

PROTINA BESEDA

OGRANAK SANU U NIŠU

Nedelja, 22. januar, 19 sati

Velika sala Doma kulture Aleksinac

PREDSTAVLjANjE REZULTATA PROJEKTA

RAZVOJ, MODELOVANjE I OPTIMIZACIJA PROIZVODNjE BIODIZELA KORIŠĆENjEM NEJESTIVIH I OTPADNIH SIROVINA

OGRANAK SANU U NIŠU

Četvrtak, 26. januar, 12 sati

Svečana sala Tehnološkog fakulteta u Leskovcu

IZLOŽBE

Galerija SANU

MANASTIR GRAČANICA: SJAJ UMETNOSTI

U DOBA KRALjA MILUTINA

Autorka: Aleksandra Davidov Temerinski

Od 21. decembra 2022. do 26. februara 2023.

Galerija nauke i tehnike SANU

Ponovljena izložba

TAJNE IZ ZABORAVLjENE ARHIVE
Autorka: prof. dr Nela Puškaš
Od 26. decembra 2022. do 31. januara 2023.

Biblioteka SANU

Kamerna izložba

GODINA 1847. U SRPSKOJ KULTURI I KNjIŽEVNOSTI

Od 21. decembra 2022. do 20. januara 2023.

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

KOLEKTIVNA IZLOŽBA KALIGRAFSKIH RADOVA UČENIKA I NASTAVNIKA

ZAJEDNO NA PUTU ZAHARIJA ORFELINA

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Otvaranje u utorak, 17. januara, u 18 sati

Od 17. do 31. januara

KONCERT U GALERIJI SANU

ĐURĐICA ALEKSIĆ, violina

KATARINA HADžI ANTIĆ-TATIĆ, klavir

Na programu: Bah, Koreli, Šuman, Krajsler

Ponedeljak, 9. januar, 18 sati

Galerija SANU

STEFAN PETROVIĆ, violina

KATARINA HADžI ANTIĆ-TATIĆ, klavir

Na programu: Bah, Betoven, Paganini, Isai

Četvrtak, 12. januar, 18 sati

Galerija SANU

NIKOLA BOŽIĆ, violina

KATARINA HADžI ANTIĆ-TATIĆ, klavir

Na programu: Mocart, Frank, Ravel

Ponedeljak, 16. januar, 18 sati

Galerija SANU

MIONA TOPALOVIĆ, violina

NATALIJA MLADENOVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Debisi, Sen-Sans

Četvrtak, 19. januar, 18 sati

Galerija SANU

NATALIJA MLADENOVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Isai, Frank

Ponedeljak, 23. januar, 18 sati

Galerija SANU

VASILISA ARSENIJEVIĆ, klavir

Na programu: Šopen, Skrjabin,Rahmanjinov

Četvrtak, 26. januar, 18 sati

Galerija SANU

JELENA JOVANOVIĆ-PETROVIĆ, klavir

Na programu: Mocart, Šuman, Despić, Mendelson

Ponedeljak, 30. januar, 18 sati

Galerija SANU

Izvor: SANU

Related posts