Seminar „Emocije su najozbiljnija dimenzija našeg života“

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na jednodnevnom seminaru “Emocije su najozbiljnija dimenzija našeg života: Seminar o otporu medikalizaciji svakodnevnog života”, koji će se održati 18. decembra 2022. godine u Crnoj kući (Vojvode Bojovića 13).

Seminar je otvoren za sve koji žele da nauče više o svom emotivnom životu, bolje razumeju značaj i smisao svojih emocija i njihovu povezanost sa društvenim kontekstom i događajima.

Program seminara traje od 11 do 17h.

Seminar je namenjen učesnicima i učesnicama koji žive u Novom Sadu i bližoj okolini.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni. Troškovi putovanja i smeštaja nisu pokriveni.

Odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 15. decembar u ponoć, a potvrda o učešću će biti dostavljena dan kasnije putem e-mail adrese koju ostavite u prijavi.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

O SEMINARU

Emocije su neprekidno prisutne u našem životu; one direktno utiču na naše zdravlje i naš fizički i intelektualni život, dok nam, istovremeno, prenose upozorenja o ličnoj-političkoj situaciji u kojoj se nalazimo i poručuju šta je najbolje za nas. One utiču na našu predstavu o sebi i osećaj sopstvene vrednosti, ali, istovremeno, one tu vrednost ističu. Međutim, umesto umeća političkog razumevanja i prihvatanja emocija, umeća da prepoznamo, osvestimo, imenujemo, izrazimo i proživimo svoja osećanja, patrijarhalno i kapitalističko društvo našem iskustvu i osećanjima nameće potiskivanje i sugeriše značenja ispražnjena od kritičke suštine. Kad god nam je teško, vladajuće poruke glase: problem je u tebi; uzmi lekove da se smiriš; nije to ništa, proći će; ne može se tu ništa, pomiri se sa tim.

Ove poruke nemaju za cilj da komuniciraju sa nama – u pitanju je način na koji nepravedno društvo sprečava promenu. Ovaj seminar ima za cilj da promenu učini mogućom – da uveća našu emotivnu pismenost, rasvetli odnose moći u vladajućim režimima proizvodnje “zdravlja” i “bolesti”, uvede nas u razumevanje pojma invaliditeta kao još jedne različitosti u društvu, pomogne kritiku i proširi otpor prema kulturi davanja i prihvatanja dijagnoza i farmakoterapije svakoj težoj emociji, ojača naše samopouzdanje u sopstvene emocije i podstakne političku brigu i negu o sebi i drugima.

Seminar će imati različite dimenzije rada: radionicu iskustva za primere iskustva prisutnih, izlaganja, prezentacije, vežbe brige o sebi i razgovor.

Seminar facilitiraju:

Ivana Perić, psihoterapeutkinja, feministička konsultantkinja SOS telefona Ženskog centra u Novom Sadu; aktivistkinja i edukatorka za ženska prava.

Lepa Mlađenović, feministička konsultantkinja za žene sa traumom muškog nasilja i lezbofobije, aktivistkinja feminističkog, lezbejskog, anti-ratnog, anti-psihijatrijskog pokreta.

Svjetlana Timotić, osnivačica Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, Novi Sad, feministička aktivistkinja pokreta za građanska prava osoba sa invaliditetom, predavačica na temu ženskih ljudskih prava.

*Ovaj seminar Omladinski centar CK13 realizuje u okviru programa “Svakodnevno je političko” uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Izvor: CK13

Related posts