Konferencija „Odgovorna sećanja i politike mira“ u CK13

Regionalna konferencija “Odgovorna sećanja i politike mira” ima za cilj da pruži kritičku, konstruktivnu i radikalnu perspektivu nagovora na mir i život koji je svakodnevno i dosledno posvećen miru. Polazeći od uverenja da mir nema alternativu, ovom konferencijom želimo da pomognemo prevazilaženju izazovu sukoba i rata koji nam se nameće kao opravdan i neizbežan, pa čak i kao sredstvo za postizanje mira. Svesni da nagovor na mir i dosledno življenje mira podrazumeva radikalnu transformaciju/rušenje sistema koji strukturno i kulturološki proizvodi i opravdava nasilje, želimo da istaknemo moguće mira, ali i da saznamo šta je to u sadašnjosti i svakodnevici što nas udaljava od postizanja mira.

Realnost rata, racionalizacija i opravdanje agresije pokazuju nam jednu od najjačih ideoloških utvrda antropocentričnog i androcentričnog sveta – ideju o opravdanosti ubistva. Trenutni rat u Ukrajini stavlja naša društva u naročito iskušenje zbog propuštenih prilika da se prihvati odgovornost za počinjene zločine, da se zločinci osude i privedu pravdi, a civilne žrtve međusobno priznaju, uvaži patnja preživelih i uspostave održivi mehanizmi zajedničkog života u miru. Kao posledicu ovih propuštenih prilika imamo transgeneracijsku traumu koja se održava kroz nacionalističke podele, mržnju i zloupotrebu žrtava, kako u svakodnevnom životu, tako i kroz represivne i ideološke aparate države kojoj je ‘rat’ uvek operativni mehanizam vladanja, i u ratu i u “miru”.

Verujemo da se traume ratnog iskustva mogu transformisati u obećanje mira. Želimo da pokažemo da je drugačiji svet moguć i da je moguće mira ostvarivo samo ako to i želimo.

SATNICA

11:00-13:00h “Odgovorna sećanja”
– Edvin Kanka Ćudić, Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije UDIK, Sarajevo
– Marijana Stojčić, Centar za primenjenu istoriju, Beograd
– Galina Oustinova Stjepanović, Univerzitet u Glazgovu

15:00 – 17:00h “Politike mira”
– Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
– Branko Ćulibrk, Centar za mlade KVART, Prijedor
– Goran Božićević, Miramida Centar, Grožnjan/Buje

Izvor: CK13

Related posts