Stručni skup posvećen obeležavanju stogodišnjice rođenja Miodraga B. Protića

Stručni skup posvećen obeležavanju stogodišnjice rođenja Miodraga B. Protića 
Miodrag B. Protić: život posvećen umetnosti 

Utorak 08. novembar 2022. godine u 10.30 časova
Muzej savremene umetnosti Beograd
Sala Miodrag B. Protić 

Muzej savremene umetnosti ove godine proslavlja značajan jubilej – sto godina od rođenja Miodraga B. Protića (1922–2014), osnivača Muzeja savremene umetnosti i njegovog dugogodišnjeg prvog upravnika (1965–1980), značajnog likovnog stvaraoca, teoretičara i kritičara likovne umetnosti i autora brojnih monografija i studija o modernoj i savremenoj umetnosti.
Stručni skup će biti fokusiran na neke od najznačajnijih aspekata rada Miodraga B. Protića: njegov doprinos na planu umetnosti kao stvaraoca, doprinos u oblasti pisanja – likovne kritike i proze, kao i za Muzej najvažnijih rezultata ostvarenih tokom višegodišnjeg upravljanja institucijom, posebno u pogledu promovisanja i stvaranja muzejskih vrednosti koje su i danas prisutne u radu Muzeja.

Skup predviđa učešće teoretičara umetnosti i profesora univerziteta: dr Jasmine Čubrilo, dr Jerka Denegrija, dr Milana Popadića, dr Ivane Simeonović Ćelić, kao i kolega muzealaca Jadranke Vinterhalter, muzejske savetnice iz Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i svojevremeno kustoskinje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, i Čedomira Janičića, muzejskog savetnika Gradskog muzeja u Somboru.
 
Organizator skupa: Muzej savremene umetnosti Beograd
Kordinatorka projekta: Svetlana Mitić, muzejska savetnica
Saradnica na projektu: Katarina Krstić, viša kustoskinja


AGENDA

10:30-11:00 
registracija uz kafu

11:00 -11:15 
pozdravna reč: 
Marijana Kolarić, direktorka MSUB

11:15– 11:30 
uvodna reč:
Svetlana Mitić, muzejska savetnica i koordinatorka skupa 

Sesija I / moderatorka: Svetlana Mitić

11:30 – 12:00
dr Milan Popadić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu
Muzealnost i savremenost: Miodrag B. Protić i muzeološka koncepcija Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

12:00-12:30  
dr Jelena Stojanović, istoričarka i teoretičarka savremene umetnosti
Između istorije i sećanja

12:30-13:00  
dr Jasmina Čubrilo, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu
Miodrag B. Protić i međunarodna izložba savremene umetnosti: kontekst, problemi i dometi

13:00-13:30  pauza za kafu 

Sesija II /  moderatorka: Katarina Krstić

13:30-14:00 
dr Ješa Denegri, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu u penziji
Doprinosi Miodraga B. Protića revalorizaciji istorijskih avangardi treće i četvrte decenije

14:00-14:30 
Čedomir Janičić, muzejski savetnik u Gradskom muzeju Sombor
Izveštaj Protićevog muzeja – kardiogram vere u stalno napredovanje

14:30-15:30 pauza za ručak

Sesija III / moderatorka: Svetlana Mitić

15:30 -16:00 
Jadranka Vinterhalter, muzejska savetnica Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu u penziji
Miodrag B. Protić – novi muzeološki koncepti i prakse beogradskog MSU

16:00-16:30  
dr Ivana Simeonović Ćelić, redovna profesorka FLU u penziji i direktorka MUZEJ-a ZEPTER
Moji susreti sa bardom umetnosti i prijateljem Miodragom B. Protićem

16:30  Zaključna reč
__________________________

Sreda 9. novembar 2022. godine
Galerija – legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića 

Rodoljuba Čolakovića 2 

12:00 Vođenje kroz izložbu Gospodstvo uma Miodrag B.Protić, život posvećen umetnosti 
Kroz izložbu vode kustoskinje: Svetlana Mitić i Katarina Krstić 

Izvor: MSUB

Related posts