Izložba o Gabrijelu Mijeu u „Parobrodu“

GABRIJEL MIJE I ISTRAŽIVANjA STARE SRPSKE ARHITEKTURE

Izložba u Ustanovi kulture „Parobrod“, 2-16. novembar 2022. godine

autor izložbe dr Dubravka Preradović, naučni istraživač, viši kustos, (Balkanološki institut SANU)

Promocija zbornika „Gabrijel Mije i istraživanja stare srpske arhitekture“, u izdanju SANU, biće održana u sredu, 2. novembra, u 19 sati, u Ustanovi kulture Parobrod. Tom prilikom biće otvorena izložba istog naziva, koja je u prvoj polovini septembra 2019. godine bila organizovana u Galeriji nauke i tehnike SANU. U promociji učestvuju: prof. dr. Miodrag Marković, redovni član SANU, i dr Dubravka Preradović, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU, urednici publikacije, dr Dragana Pavlović, docent, Filozofski fakultet u Beogradu, jedan od recenzenata Zbornika, i dr Olga Špehar, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu, jedan od autora publikacije. Razgovor će moderirati dr Marija Pavlović, v.d. direktora Ustanove kulture „Parobrod“.

Godine 1919. pariska izdavačka kuća de Boccard objavila je bogato ilustrovanu studiju srpske srednjovekovne arhitekture naslova L’ancien art serbe. Les églises proizišlu iz pera znamenitog francuskog vizantologa i velikog prijatelja srpskog naroda Gabrijela Mijea (1867-1953). Poštovan i cenjen u srpskoj sredini, Gabrijel Mije je bio dopisni član Srpske kraljevske akademije (1920), počasni član Matice srpske (1927), doktor honoris causa Beogradskog univerziteta (1935), te dopisni član Srpske akademije nauka (1948).

Izložba posvećena Gabrijelu Mijeu ima za cilj da pokaže, valorizuje i kontekstualizije značaj koji su imala i još uvek imaju istraživanja srpske srednjovekovne arhitekture Gabrijela Mijea, kao i njihov uticaj na naučnike iz domaće sredine. Zahvaljujući istraživanjima izvedenim u pariskim i beogradskim arhivama rekonstrisana su Mijeova naučna putovanja po Srbiji, Kosovi i Metohiji, Makedoniji i Crnoj Gori i pokazani su njihovi rezultati. Pažnja je posvećena i radu njegove supruge, darovite slikarke Sofije, koja je je za potrebe naučnog rada svog muža izvodila crteže i akvarele arhitekture i živopisa. Poseban segment izložbe odnosi se na Mijeove đake i saradnike, među kojima su bili arhitekte Kosta J. Jovanović, Milan Zloković, Đorđe Tabaković te Đurđe Bošković i Aleksandar Deroko kao i istoričari umetnosti Mirjana Đorović-Ljubinković i Radivoje Ljubinković.

Na izložbi će, između ostalog, biti prikazan deo bogate Mijeove zaostavštine, pre svega snimci srpskih spomenika koji se čuvaju u fototeci koja nosi njegovo ime (Photothèque Gabriel Millet, Collection chrétienne et byzantine) na Praktičnoj školi visokih studija (École pratique des hautes études) i u Mijeovom legatu na Francuskom koležu (Collège de France) u Parizu, kao i oni koji se nalaze u legatu Đurđa Boškovića u Arheološkom institutu.

Ustanova kulture Parobrod ovaj program organizuje u saradnji sa dr Dubravkom Preradović, prvom dobitnicom nagrade „Aleksandar Deroko“, ustanovljenje 2021. god.

Izvor: Parobrod

Related posts