Realizovan projekat „Čuvari istorije – Kosančićev venac“

U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, Grada Beograda i Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj, Produkcija OKOLO i Clear Point realizovali su  projekat “Čuvari istorije – Kosančićev venac” koji kroz savremenu digitalnu formu, obogaćenu kulturnim sadržajima i multimedijalnim informacijama, predstavlja istorijsko-kulturnu celinu Kosančićev venac.

U dogovoru sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, izdvojeno je 10 značajnih objekata: Hotel Nacional, Dom Mike Alasa, Kuća Dimitrija Krsmanovića, Kuća sa bistom Kosančić Ivana, Saborna crkva, Palata Patrijaršije, Kuća Branislava Kojića, Konak Kneginje Ljubice, Kafana “Znak pitanja” i Nekadašnja Narodna biblioteka.

Za svaki od objekata je kreiran video sa sadržajem koji upućuje na prošlost, odnosno istoriju tog objekta, ličnosti koje su bile u vezi sa istim, kao i današnje stanje.

Video materijal sadrži atraktivne snimke iz vazduha, u današnjem vremenu, kombinovano sa arhivskim materijalom iz različitih perioda.

Kompletan sadržaj (na srpskom i engleskom jeziku) postavljen je na interaktivnoj tabli sa mapom Kosančićevog venca. Posmatrači, gledajući video, imaju opciju za skeniranje QR kodova, koji im pokreće navigaciju do željenog objekta.

Pored interaktivne table, na fasadi svakog od navedenih objekata, postavljene su informativne table sa QR kodovima sa kojih se učitava video sadržaj.

Foto: Zorana Jevtić

Related posts