Javno vođenje kroz izložbu „Stavovi i forme“

Javno vođenje kroz izložbu Stavovi i forme: Umetnost kao forma mišljenja
Ujedno poslednja prilika da pogledate izložbu

Galerija – legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića
Subota 8. oktobar u 13 časova

Umetnici: Pavle Banović, Milica Bilanović, Viktor Cvejić, Katarina Jovanović Allfa, Luka Ličina, Nemanja Milenković, Konstantinos Patelis Milićević, Tijana Petrović i Adrienn Újházi   

Kustosi izložbe Nebojša Milenković i Miroslav Karić
Kroz izložbu vodi kustos Miroslav Karić

Uzimajući za polazište neke od teza čuvene, istorijske izložbe Živiš u svojoj glavi: Kada stavovi postanu forme Haralda Zemana iz 1969., svakako najslavnije izložbe umetnosti kakvu danas poznajemo – postavka Stavovi i forme želi da odgovori na pitanje/dilemu da li su, i u kojoj meri, iskustva novih umetničkih praksi 1960-ih i 1970-ih prisutna u shvatanju umetnosti autora mlađe generacije (starosti do 30 godina).
Izložba „Stavovi i forme“ fokusirana je na radove onih umetnica i umetnika kod kojih prepoznajemo eho istorijskih konceptualnih praksi i koji, saobrazno kontekstima vremena u kom žive, u umetnosti traže izraz i izlaz kroz delovanje zasnovano na brisanju i relativizovanju granica između privatnog i javnog, kao i mišljenja i stvaranja umetnosti.

Bilo da polaze od ličnih, umetničkih i porodičnih istorija ili se bave opštijim, uslovno rečeno, univerzalnijim temama – kroz istraživanja i činjenja koncepcijskih iskoraka iz ili unutar medija za koje su se formalno edukovali – umetnice i umetnici postavke „Stavovi i forme“ reaguju na socijalno-politički i umetnički kontekst. Pored (ne)mogućnosti artističkog jezika, istražuju i performativne potencijale i kapacitete vlastitih (umetničkih i društvenih) tela.

Izvor: MSUB

Related posts