Oktobar 2022. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OKTOBAR 2022.

NAUČNI SKUPOVI

ENDOKRINI OMETAČI – NOVA SAZNANjA

Ponedeljak, 3. oktobar, 9 sati

Svečana sala SANU

SRPSKA KNjIŽEVNOST I SRPSKO POZORIŠTE

OD PRVOG SVETSKOG RATA DO KRAJA 20. VEKA

Ponedeljak, 3. oktobar, 10 sati

Sala 2 SANU

Deseti nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem

BALKAN ART FORUM 2022 (BARTF 2022)

UMETNOST I KULTURA DANAS: INTERAKCIJA

OGRANAK SANU U NIŠU

Otvaranje u petak, 7. oktobra, u 12 sati

  1. i 8. oktobra

Svečana sala Univerziteta u Nišu

Naučni skup sa međunarodnim učešćem

110 GODINA OD MOBILIZACIJE GVOZDENOG PUKA 1912 –

SRPSKA VOJSKA U ISTORIJI I TRADICIJI

OGRANAK SANU U NIŠU

Otvaranje u petak, 7. oktobra, u 16 sati

Od 7. do 9 . oktobra

Narodni muzej Toplice Prokuplje

INFORMACIONA BEZBEDNOST I BLOKČEJN TEHNOLOGIJA

Utorak, 11. oktobar 10 sati

Svečana sala SANU

FUNDAMENTALNA (OSNOVNA, BAZIČNA) ISTRAŽIVANjA I NjIHOV ZNAČAJ ZA PROGRES GLOBALNE ZAJEDNICE I

PROSPERITETNI RAZVOJ SAVREMENIH DRŽAVA

Petak, 14. oktobar, 9 sati

Svečana sala SANU

ZNAČAJ, STANjE I PERSPEKTIVE KORIŠĆENjA I ZAŠTITE RESURSA U KARSTU

Petak, 21. oktobar, 10 sati

Svečana sala SANU

PREPOROD SELA U SRBIJI: PROBLEMI, MODELI I AKTERI

Sreda, 26. oktobar, 10 sati

Sala 2 SANU

NANOTEHNOLOGIJE U BIOMEDICINI

Otvaranje u četvrtak, 27. oktobra, 11 sati

  1. i 28. oktobra

Svečana sala SANU

POSLEDICA SUŠE NA POLjOPRIVREDU SRBIJE

Ponedeljak, 31. oktobar, 10 sati

Svečana sala SANU

SRPSKA KNjIŽEVNOST I KULTURA

TEORIJSKI ASPEKTI KNjIŽEVNOKRITIČKOG I KNjIŽEVNOISTORIJSKOG PROUČAVANjA KNjIŽEVNOSTI:

U ČAST AKADEMIKA SVETOZARA PETROVIĆA

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ponedeljak, 31. oktobar, 11 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

OKRUGLI STO

NOVI PRAVCI U MULTI DISCIPLINARNIM

ISTRAŽIVANjIMA BALKANA

U organizaciji Balkanološkog instituta SANU

Ponedeljak, 24. oktobar, 14 sati

Sala 2 SANU

OGLEDALA DUŠANA MATIĆA

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Ponedeljak, 31. oktobar, 12 sati

Univerzitetska galerija u Kragujevcu

PREDAVANjA

APTAMERSKI RECEPTORI, KAKO, ZAŠTO I

PONEŠTO O SLOBODNOJ ENERGIJI VEZIVANjA

Prof. dr Milan Stojanović, inostrani član SANU

Sreda, 12. oktobar, 12 sati

Svečana sala SANU

RADIKALNO-DEMOKRATSKA KRITIKA

LIBERALNOG POIMANjA DEMOKRATIJE

Prof. dr Nenad Dimitrijević

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 12. oktobar , 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

MATIČNE ĆELIJE: HEMOBIOLOGIJA, EX VIVO MANIPULACIJE I KLINIČKA PRIMENA

OD TRANSPLANTACIJE DO REGENERATIVNE MEDICINE SA SELEKTIVNOM CRP-AFEREZOM

Akademik Bela Balint

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 19. oktobar, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

RAZVOJ IMINOŠEĆERA KAO ANTI-KOVID-19 AGENASA

Akademik Radomir Saičić

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Utorak, 25. oktobar, 18 sati

Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu

RAZVOJ NOVIH ANTITUMORSKIH AGENASA PRIMENOM BIOIZOSTERIZMA I MOLEKULSKE HIBRIDIZACIJE

Akademik Velimir Popsavin

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 26. oktobar, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

MEDICINSKA NEORGANSKA HEMIJA: DOSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE

Akademik Miloš Đuran i prof. dr Biljana Glišić

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Četvrtak, 27. oktobar, 13 sati

Prva kragujevačka gimnazija

Ciklus predavanja

NIŠ, PONIŠAVLjE I JUŽNA SRBIJA OD ANTIKE DO KRAJA SREDNjEG VEKA

Treće predavanje

HRAMOVI I SVETILIŠTA BOŽANSTAVA U NIŠU I JUŽNOJ SRBIJI

TOKOM RIMSKOG PERIODA

Dr Nadežda Gavrilović Vitas

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 11. oktobar, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

Četvrto predavanje

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA KOPRIJANA I

UTVRĐENI GRADOVI MORAVSKE SRBIJE

Dr Vesna Bikić, naučni savetnik

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 25. oktobar, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

DODELA NAGRADE

URUČENjE NAGRADE ZADUŽBINE BRANKA ĆOPIĆA

Za dela objavljena 2019. i 2020. godine

Četvrtak, 6. oktobar, 12 sati

Salon Kluba SANU

SVEČANA AKADEMIJA

DANI TIHOMIRA R. ĐORĐEVIĆA

DODELA NAGRADE „TIHOMIR R. ĐORĐEVIĆ“ I PRIZNANjA „ČUVAR ZAVIČAJA“ I „VLADIMIR ĐORĐEVIĆ“ ZA 2022. GODINU

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 18. oktobar, 12 sati

Sala Centra za kulturu i umetnost Aleksinac

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Izdanja Vizantološkog instituta SANU

Glasovi i slike : oblici komunikacije na srednjovekovnom Balkanu : (IV–XVI vek) / urednici Stanoje Bojanin, Ljubomir Milanović, Miloš Cvetković ;

odgovorni urednik Ljubomir Maksimović. – Beograd : Vizantološki institut SANU, 2020

Konstantin Porfirogenit i rana istorija Južnih Slovena / Predrag Komatina ; urednik Ljubomir Maksimović. – Beograd : Vizantološki institut SANU, 2021

Zbornik radova Vizantološkog instituta. Knj. 58 / urednici Ljubomir Maksimović, Bojana Krsmanović. – Beograd : Vizantološki institut SANU, 2021

Pozdravna reč: akademik Ljubomir Maksimović

Govore: dr Bojana Krsmanović

dr Predrag Komatina

dr Stanoje Bojanin

Utorak, 4. oktobar, 13 sati

Svečana sala SANU

Život i stvaralaštvo žena članova Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti. Tom 2 / glavni urednik Zoran Knežević ;

urednik Nada Milošević-Đorđević. – Beograd : SANU, 2022

Govore: akademik Zoran Knežević

akademik Dušica Lečić-Toševski

akademik Aleksandar Loma

Utorak, 18. oktobar, 13 sati

Svečana sala SANU

Istorijska leksikografija srpskog jezika / urednici Jasmina Grković-Mejdžor, Isidora Bjelaković, Marina Kurešević. – Novi Sad : Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak : Matica srpska, 2021

Hilandarski zbornik. Knj. 15 / urednik Mirjana Živojinović. – Beograd : SANU, 2021

Govore: akademik Mirjana Živojinović

akademik Jasmina Grković-Mejdžor

prof. dr Isidora Bjelaković

Utorak, 25. oktobar, 13 sati

Svečana sala SANU

PROMOCIJE

PROMOCIJA ZBORNIKA RADOVA UREDNIKA AKADEMIKA TIBORA VARADIJA

Trideset godina primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta – Savremeni aspekti

i

Srbi u Rumuniji – Sadašnje stanje i perspektive

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 5. oktobar, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

PREDSTAVLjANjE TROKNjIŽJA O GOVORU ALEKSINAČKOG POMORAVLjA

Govor Aleksinačkog Pomoravlja (2020) Nedeljko Bogdanović

Aleksinački jezički poučnik (2019) Nedeljko Bogdanović,

Aleksandra Lončar Raičević, Maja Radoman Cvetićanin

Rečnik Aleksinačkog Pomoravlja (2022) Nedeljko Bogdanović,

Maja Radoman Cvetićanin

Govore: dr Slobodan Remetić, dr Sreto Tanasić i autori

OGRANAK SANU U NIŠU

Sreda, 19. oktobar, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

TRADICIJA BIBLIOTEKARSTVA U SRBIJI – 180 GODINA BIBLIOTEKE SANU

Sreda, 26. oktobar, 13 sati

  1. Međunarodni beogradski sajam knjiga

Sala „Ivo Andrić”

PREDSTAVLjANjE SRPSKOG KULTURNOG DRUŠTVA „PROSVJETA“ IZ ZAGREBA

Izložba likovnog stvaralaštva Srba u Republici Hrvatskoj

Predstavljanje informativne i izdavačke delatnosti SKD „Prosvjeta”

Okrugli sto

Prava, kultura i obrazovanje Srba u Republici Hrvatskoj

Petak, 28. oktobar, 10 sati

Galerija nauke i tehnike SANU

PROMOCIJA IZDANjA SANU

Petak, 28. oktobar, 13 sati

  1. Međunarodni beogradski sajam knjiga

Sala „Ivo Andrić”

PREDSTAVLjANjE INSTITUTA ZA SRPSKI JEZIK SANU I NjEGOVIH IZDANjA

Povodom 75 godina od osnivanja (1947–2022)

Govore: dopisni član SANU Vlada Veljković, prof. dr Sofija Miloradović i predstavnici institutskih odseka

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 31. oktobar, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

PREDSTAVLjANjE REZULTATA PROJEKTA

NIŠ I PONIŠAVLjE U ANTICI I SREDNjEM VEKU

Koordinator projekta: akademik Ljubomir Maksimović

Rukovodilac projekta: prof. dr Irena Ljubomirović

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 18. oktobar, 12 sati

Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu

SVEČANA AKADEMIJA

SEĆANjE NA AKADEMIKA RADOVANA SAMARDžIĆA

U organizaciji Balkanološkog instituta SANU

Ponedeljak, 24. oktobar, 11 sati

Svečana sala SANU

IZLOŽBE

Galerija SANU

NIKOLA DOBROVIĆ – POD ZASTAVAMA MODERNIH POKRETA

Autori: Marta Vukotić Lazar i Bojan Kovačević

Od 24. maja do 2. oktobra

OLGA JEVRIĆ – KOMPOZICIJA I STRUKTURA

Autori: Žaklina Marković i Dejan Vučetić

Recenzenti: dopisni član SANU Sava Halugin, prof. dr Jasmina Čubrilo

Otvaranje u utorak, 18. oktobra, u 19 sati

Od 18. oktobra do 11. decembra

Galerija nauke i tehnike SANU

INFORMACIONA BEZBEDNOST I BLOKČEJN TEHNOLOGIJA

Autor: dopisni član SANU Miodrag Mihaljević

Otvaranje u sredu, 5. oktobra, u 18 sati

Od 5. do 26. oktobra

Biblioteka SANU

Kamerna izložba

VASA ČUBRILOVIĆ

Povodom 125 godina od rođenja

Od 14. septembra do 7. oktobra

Kamerna izložba

SVETISLAV VULOVIĆ

Povodom 175 godina od rođenja

Od 12. oktobra do 4. novembra

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

CRTEŽI

Autor: Goran Knežević

Otvaranje u četvrtak, 29. septembra, u 18 sati

Od 29. septembra do 13. oktobra

MEDICI PRO ARTE XXXI ANALE

U saradnji sa Umetničkom sekcijom Srpskog lekarskog društva

Otvaranje u četvrtak, 20. oktobra, u 18 sati

Od 20. oktobra do 3. novembra

Izložba u organizaciji Centra SANU u Kragujevcu

POEME U BOJI

Piktopoetski pogled Dušana Matića

Otvarnje u ponedeljak, 31. oktobra, u 18 sati

Univerzitetska galerija Kragujevac

Gostujuća izložba SANU

U VELIKOM FORMATU

Slike akademika (20. vek)

Pokloni Umetničkoj zbirci SANU

Otvaranje u utorak, 11. oktobra, u 19 sati

Od 11. do 27. oktobra

Gradska galerija Užice

KONCERT U GALERIJI SANU

OTVARANjE 41. KONCERTNE SEZONE

MILAN ROKSANDIĆ, horna

VANjA ŠĆEŠANOVIĆ, klavir

Na programu: Jevtić

Ponedeljak, 3. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

KAMERNA MUZIKA MIHOVILA LOGARA

Koncert priređuje Odbor za zaštitu srpske muzičke baštine, povodom kompozitorovog 120. rođendana

Izvođači:

EVGENIJA JEREMIĆ, sopran

DUŠAN PANAJOTOVIĆ, violina

IGOR DRAŽEVIĆ, klavir

Četvrtak, 6. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

ODZVUCI EPIRSKOG VIŠEGLASJA

Vokalni ansambl „Haonia“ (Atina, Grčka) izvodi tradicionalne pesme iz oblasti Epir.

Izvođači:

„HAONIA“:

Aliki Gana

Aleksandros Lambridis

Hristos Diplas

Uranija Bacinila

Katerina Eftimiu

Jorgos Tucis

Jakovi Deleku

„MOBA“:

Jelena Jovanović

Aleksandra Pavićević

Dragana Jović

Ana Milosavljević

Ponedeljak, 10. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

MINA STUPAR, klavir

Na programu: J.S.Bah, K.F.E Bah, Debisi, Ljadov, Šopen

Četvrtak, 13. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

IRINA SKORIKOVA, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Betoven, Debisi

Ponedeljak, 17. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

PETAR POPOVIĆ, flauta

ALEKSANDAR ĐERMANOVIĆ, klavir

Na programu: Šubert, Teleman, Berio, Fore, Raineke

Četvrtak, 20. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

LIBOR NOVAČEK (ČEŠKA), klavir

Na programu: Mocart, Šopen, Debisi, List

Ponedeljak, 24. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

MARIJA GLUVAKOV–MEDENICA, klavir

Na programu: Mocart, Debisi, Maksimović, Trbojević

Četvrtak, 27. mart, 18 sati

Galerija SANU

ANjA OVASKAINEN, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Bah, Betoven, Brams, Ravel

Ponedeljak, 31. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

Izvor: SANU

Related posts