Environmental English with Natasha

Vocabulary Girl

Dobrodošli u još jedan članak iz serije na temu engleskog jezika za ekologiju i životnu sredinu! Nadamo se da ćete uživati i naučiti nešto korisno. Pa da počnemo : 

Nedavno sam pročitala članak o odlaganju opasnog otpadnog materijala gde koriste izraz  to dump hazardous waste , gde to dump znači baciti, odbaciti, odložiti , waste je otpad , hazardous znači opasan, rizičan, hazardan, štetan. Dodatno tome, nuclear waste je nuklearni otpad tako da se ovde kod waste odnosi na nuklearni otpad

Na žalost jedan autor je pak u drugom kontekstu upotrebio izraz Exxon’s oil bonanza ….gde bonanza znači blagostanje, fešta ono kao kad na srpskom kažemo ‘da nekome padne sekira u med’ jer će se ova kompanija Exxon ovajditi debelo od vadjenja nafte na nekom prostoru. Možemo koristiti ovu reč bonanza i na primer u pravnom, zakonskom kontekstu it will be a bonanza for lawyers…biće prava fešta za advokate jer će imati veliku vajdu od sudskih postupaka. 

Evo nekoliko izraza vezanih za drveće – a bough je ona najveća grana drveta koja ide iz stabla , a branch je ona srednja grana koja ide iz the bough, a twig je ona mala grančica. A tree trunk je stablo drveta,  tree roots je korenje , the bark of the tree je kora stabla drveta,foliage je lišće drveća ili bilo koje biljke zajedno kao gramatička zbirna imenica , a leaf je list pojedinačno, leaves su listovi (plural), the crown of a tree je krošnja drveta a kada sve drveće u parku ili aleji ili šumi napravi ‘baldahin’ kaže se a canopy. A tree log je balvan, klada pa se naravno i kaže to sleep like a log, a a tree stump se kaže panj, a godovi drveta se kaže tree rings  a dendrochronology ili tree-ring dating je utvrdjivanje starosti drveta prema godovima.

Evo jednog zanimljivog novostvorenog izraza climate sceptics thinktank , gde climate sceptics jesu naravno skeptici vezano za narativ o klimatskim promenama, a a thinktank je urbani naziv za formalnu ili neformalnu grupu stručnjaka koji aktivno diskutuju aktuelne teme i deluju u društvu  u tom pravcu. Naravno , to think znači misliti a a tank je u ovom slućaju rezervoar , koji u prenesenom značenju znači skup resursa. Možda vam znači reč a fish tank tj mali akvarijum za ribice u kući , da vam pomogne da razumete metaforičnu upotrebu reči u ovom kontekstu. 

Nedavno sam čitala članak na engleskom o tzv nuclear power stations decommissioning tj dekomisija, degažman, odbacivanje , ukidanje nuklearnih elektrana . Uzgred, to commission je angažovati, potpisati ugovor sa investitorima za velike projekte u gradjevinarstvu , inženjeringu, arhitekturi  itd a od toga suprotno je to decommission, decommissioning. 

Zanimljivo je da je pored izraza a net zero da se ugljen dioksid svede na minimum ili nulu tj net zero emissions  , nastao i izraz a jet zero ….kao u ovom naslovu u novinama od nedavno Johnson’s jet zero (is) unrealistic . Ovde se misli na premijera Velike Britanije, Borisa Johnsona , koji je , uzgred,  upravo dao ostavku pre par dana, a jet je naravno mlazni avion . A kuriozitet ovog novinskog naslova je što koristi tzv. aliteraciju jer dve reči koriste slovo j tj /dž / u izgovoru u cilju bolje recepcije kod čitalaca i slušalaca a dodatno tome a jet i a net se rimuju kao reči. U celini gledano hoće da kažu da je njegov cilj o nultoj upotrebi aviona i mlaznih aviona jeste nerealan. 

Možda znači da se nauči i izraz to be horticulturally aware tj biti hortikulturalno svestan , za sve one koji vole hortikulturu. Ovo je kombinacija priloga sa sufiksom -ly i pridevom koga bliže odredjuje 

Evo da objasnimo i ovu zanimljivu tvorbu reči 

to greenify – grinifikovati, tj ozeleniti, pozeleniti tj uneti zelenilo u svoj sopstveni prostor u stanu , kancelariji ili kući ili javne površine. Naravno green znači zelena boja, the Greens su Zeleni tj Partija zelenih , to have green fingers znači imati zelene prste tj metaforično – voleti se baviti baštovanstvom, greenery je zelenilo 

Možda znači da je tribal land su zemlja tj posedi koji vekovima u SAD,  Australiji, Kanadi itd pripadaju plemenskim zajednicama Indijanaca, Eskima itd

 U upotrebi je i kolokacija plastic debris  a to su nagomilani otpaci od plastike na dnu reka, mora, okeana …Kod reči debris se završni suglasnik -s ne čita i izgovor je nekako francuske intonacije ( naravno etimološki je vezan za reč djubre na srpskom) 

Toliko za danas ….nadam se da ste našli korisne nove reči i izraze u ovom newsletter-u

@all rights reserved

Related posts

Leave a Comment