Otvaranje izložbe „Prepreka ili prag“ Sanje Latinović

PREPREKA ILI PRAG 
samostalna izložba Sanje Latinović 
u Salonu MSUB
Otvaranje izložbe: petak, 24. jun u 19 časova

Napomena: U 19.30 časova Sanja Latinović će izvesti performans “Do not cross”
 


Kustoskinja izložbe: Una Popović
Izložba traje do 31. avgusta 2022. godine

U Salonu Muzeja savremene umetnosti performans umetnica Sanja Latinović predstaviće se izložbom pod nazivom “Prepreka ili prag”. Koncepcijski izložba je osmišljena kao revizija dosadašnje umetničine prakse. Prvi put objedinjeno i na izvestan način sistematizovano vizuelno pariraju i sagledavaju se njene ujednačene a opet različite izvedbe kao misli o prirodi, izrazu i temama performans akcija.
Na formalnom nivou njene performans akcije možemo klasifikovati podelom u tri grupe –
1. samostalne, često i radikalne izvedbe, 2. kolektivni performansi na nivou promišljanja telesno i mentalno sinhronog unutar duha zajedništva, 3.  kroz materijalizovane instalacije i objekte navodi publiku da učestvuje i preuzme ulogu glavnog perform – aktera.
Sve ovo, pojedinačno i objedinjeno karakteriše autorkin specifičan pristup analizi stvaranja i odvijanja umetničkog čina koji se najpre može shvatiti na nivou sprovođenja oblika različitih ponašanja, a ne kao jedan konačan, unapred formatiran model od koga se ne odstupa.

Na izložbi će biti prikazano pet do sada izvedenih ključnih javnih performansa u formatu video dokumentacije (Akvarijum, Otklon, Do not cross, Ispred zida, Movements: White), dva video performansa – jedan realizovan na master klasu M. Abramović (Napuštena), drugi pod nazivom Ptica, te pet instalacija koje podrazumevaju materijalne post festum ostatke izvedbi ali i koncepcijski se mogu razmatrati na nivou umetničkog objekta. 

Tokom trajanja izložbe umetnica će izvesti dva performansa. Na dan otvaranja prvi put u Beogradu izvešće se performans Do not cross (predhodno dva puta izveden u Švajcarskoj) gde će Latinović simbolično prekoračiti staklenu prepreku ili prag.
Ovo je performans velikog intenziteta, pre svega mentalnog, fizičkog ali na nivou publike i emotivnog.
Pri kraju izložbe biće izveden kolektivni performans Movements: White koji je umetnica zajedno osmislila sa umetnikom Rankom Đankovićem, ovo je njihov prvi zajednički rad izveden 2012. godine.
Tokom izložbe organizovaće se vođenje, razgovor sa umetnicom ali i širi dijalog usmeren specifično na njene kolektivne akcije i saradnje.  

Muzej savremene umetnosti i Sanja Latinović zahvaljuju se Galeriji NGVU koja je podržala realizaciju izrade dve instalacije/objekta za izložbu.

Na ovom linku možete preuzeti fotografije: 

https://we.tl/t-NKHwT2OihT

Sanja Latinović (1983) završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek
vajarstvo. 2016. završila je Master studije, Odsek performans, na HKB Bern, Švajcarska.
Iako po vokaciji vajar Sanja Latinović svoj rad uglavnom fokusira na performansu, videu
i foto dokumentaciji, birajući ih kao polja umetničkog izraza kroz koje proispituje i sam
medij skulpture istražujući njegove transformativne potencijale u relacijama materija –
prostor – forma – ideja.
Tematske preokupacije su joj usmerene na problematizovanje kompleksne pozicije funkcionisanja individue danas, na naša svakodnevna suočavanja sa brojnim i različitim oblicima društvenih determinisanosti, imperativa, pritisaka.
Baveći se više emocijalno psihološkom dimenzijom tih odnosa, umetnica iznosi i artikuliše svoja viđenja u nepretencioznim, svedenim vizuelnim rešenjima/izvođenjima uobličavajući ih u svojevrsne metafore o sindromima, stanjima, procesima koji karakterišu usloženu globalnu društvenu sliku. U periodu izmedju 2009. i 2014. bila je član grupe Treći Beograd.  
2019. Sanja Latinović inicira formiranje grupe 04, koju čini generacija diplomiranih vajara Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu (2004), kojoj je umetnica i sama pripadala.
Njihovo polje interesovanja je bazirano na poziciji umetnika u društvu.
www.sanjalatinovic.com

Izvor: MSUB

Related posts