Prijave za seminar „Nasilje, otpor i mirovne aktivističke prakse“

Seminar alternativnih politika #16: NASILJE, OTPOR I MIROVNE AKTIVISTIČKE PRAKSE

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Nasilje, otpor i mirovne aktivističke prakse” koji će se održati 25. i 26. juna u prostorijama Crne kuće.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijave je sreda, 22. jun u ponoć.

Svi prijavljeni će dobiti potvrdu o učešću na e-mail zajedno sa agendom seminara najkasnije u četvrtak, 23. juna.

O seminaru

Teme koje će biti obuhvaćene seminarom „Nasilje, otpor i mirovne aktivističke prakse“ tiču se razumevanja i dinamike sukoba i nasilja, faktora koji utiču na njihovu eskalaciju u društvenom prostoru, kao i mogućih odgovora kroz različite forme otpora i mirovnih aktivističkih praksi. Kroz različite vidove interaktivnog rada i iskustvenog učenja (plenarne diskusije, grupni rad, igre uloga, analiza pisanih i video materijala, teorijski imputi i predavanja), učesnici/e će imati priliku za kritičko promišljanje povezanosti širih društvenih, ekonomskih, političkih i kulturnih procesa i načina na koji oni podstiču ili ograničavaju aktivističko delovanje.

Cilj seminara je da se učesnici senzibiliraju za mir kao apsolutnu alternativu ratu kroz upoznavanje sa antiratnim i mirovnim praksama – i značajem takvih praksi u stalno prisutnom narativu rata i njegovog opravdavanja kroz različite mehanizme označavanja i traženja neprijatelja. Održiv mir se postavlja kao jedno od primarnih političkih pitanja i na nama je da razmatramo na koji način mu možemo doprineti.

Program

SUBOTA | 25. jun | 10.00-16.00č

  • O čemu govorimo kad pričamo o ratu i miru?
  • Razumevanje i analiza sukoba
  • Slike neprijatelja i medijske konstrukcije stvarnosti

NEDELJA | 26. jun | 10.00-16.00č

  • Antiratni otpor u Srbiji tokom devedesetih – predavanje i diskusija
  • Oblasti izgradnje mira – kontekst u kome delujemo
  • Održivi mir i mirovne aktivističke prakse

O voditeljkama

Marijana Stojčić, sociološkinja, istraživačica, feministička i mirovna aktivistkinja. Oblasti interesovanja: kultura sećanja i politike povesti, politike identiteta, istorija feminiz(a)ma i socijalni pokreti. U fokusu njenog rada su društvene funkcije sećanja i zaboravljanja, njihova povezanosti sa različitim oblicima savremenog i istorijskog nasilja, kao i načini na koji se povezuju lično i javno, individualno i društveno. Poslednjih desetak godina u fokusu njenog rada je kritičko promišljanje jugoslovenskog nasleđa, aktuelnih politika sećanja i strategija istorijskog revizionizma, funkcija koje one imaju danas i njihove povezanosti sa širim evropskim i globalnim kontekstom. Članica je Centra za primenjenu istoriju (CPI) iz Beograda.

Anđela Savić je karijeru započela baveći se tranzicionom pravdom, suočavanjem sa prošlošću i ljudskim pravima. Autorka je više analiza koje su za teme imale nestale lica, ratna dešavanja na teritoriji Srbije, učešće ratnih zločinaca u izbornim kampanjama i ulogu medija u ratovima. Na tom putu je otkrila ljubav prema projektnom menadžmentu kojim se danas bavi, a koji joj iznova otvara nove teme i podstiče da otkriva, saznaje i uči.

Ovaj seminar Omladinski centar CK13 realizuje u okviru programa “Svakodnevno je političko” uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Izvor: CK13

Related posts