Šetnja kroz izložbu „Stvari vibrantne – stvari svečane“ sa Nikolom Šuicom

Statusi arhiva – muzejska iznenađenja 
Šetnja kroz izložbu „Stvari vibrantne – stvari svečane“ sa Nikolom Šuicom

 

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića
19. maj 2022. godine u 18 časova

Pozivamo vas da u četvrtak 19. maja 2022. godine u 18 časova prošetate izložbom „Stvari vibrantne – stvari svečane“ u društvu Nikole Šuice sa osvrtom na pojedinačna „vruća“ mesta postavke i dela izložbe čiji su autori Senka Ristivojević i Miroslav Karić.
 
Kroz prostor Galerije-legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića vodi nas Nikola Šuica, član sveta umetnosti, što u sadašnjem kalendaru uključuje decenijska angažovanja u dva veka, profesor Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda. Autor je studijskih tekstova i eseja za zbornike, knjige, periodiku i kataloge, internet sajtove, pokatkad se upušta u kustoski rad, ali i video dela i izložbene ambijente. 

Na izložbi „Stvari vibrantne – stvari svečane“ glavnu ulogu preuzeli su predmeti i materijali koji nisu deo muzejskih zbirki, već se čuvaju kao arhivska i dokumentacijska građa. Izloženi svakodnevni predmeti, upotrebljavani ili nastali tokom rada i umetničkih eksperimenata i istraživačkih procesa, stavljeni su u jukstapoziciju sa umetničkim delima, kako bi se proširio ugao sagledavanja njihove uloge u kontekstu umetničkog stvaranja i društvenog angažovanja umetnika.

Takvi materijali su u Muzej stigli zahvaljujući poklonima i legatima umetnika, kao i njihovih prijatelja, članova porodice ili drugih kolekcionara i baštinara. Epizode ovog svojevrsnog omnibusa govore priče iščitane iz porodičnih fotografija i pisama ostalih iza umetnika Leonida Šejke, njegovih ličnih predmeta i knjiga beležnica; fotografija sa putovanja, skicen bloka i sveske inspiracija umetnice Milice Zorić; keramičkih tanjira i vitrine sa prepariranim pticama iz Južne Amerike, kao i votivnim figurama iz zapadne Afrike koji se čuvaju u Legatu Milana Dedinca i Radmile Bunuševac.

Izložba „Stvari vibrantne – stvari svečane“ otvorena je u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića svakoga dana od 12 do 20 časova, osim utorkom, do 6. juna 2022. godine.

Izvor: MSUB

Related posts